De consultant en indirecte marketing

Als onderdeel van je marketingactiviteiten dien je als ondernemer naast het gebruik van direct marketing ook gebruik te maken van indirecte marketing. Het toepassen van indirecte marketing zal niet direct leiden tot een stormloop aan klanten in vergelijking met een...

Je onderneming en onbelaste stakingswinst

Bij het beëindigen van je onderneming is het normaliter het geval dat je zult moeten afrekenen over de behaalde stakingswinst. Onder deze stakingswinst vallen bijvoorbeeld de stille reserves die aanwezig zijn in bedrijfsmiddelen maar ook bijvoorbeeld de...

Webshop en klantenservice

Een van de basisonderdelen van een succesvolle webshop is de aanwezigheid van een klantenservice. De klantenservice kan gebaseerd zijn op diverse manieren van communicatie. Traditioneel heb je de telefoon. Maar ook bestaan er virtuele mogelijkheden middels...

Informatieverschaffing en winstaangifte

Wanneer het om het verkrijgen van informatie gaat betreffende gegevens voor de vaststelling van jouw winstaangifte dan staan er diverse mogelijkheden aan de Belastingdienst ter beschikking om deze informatie naar boven ta halen. Een van deze mogelijkheden is dat de...

Auto van de zaak | Regels betreffende privégebruik

Bij het gebruik van een auto van de zaak is het doel van je rit van groot belang om te bepalen of er sprake is van ofwel een zakelijke- of ofwel een privé-rit. Soms ben je namelijk in de veronderstelling dat een rit met een bepaald doel gewoon een zakelijk karakter...

Je zzp bedrijf en investeerders

Bij het binnenhalen van kapitaal middels investeerders voor je zzp bedrijf dienen er diverse eigenschappen aanwezig te zijn bij jou als lenende partij om het succes van binnenhalen te vergroten. Enkele eigenschappen die van belang zijn, zijn onder andere mate van...

Berekening stakingswinst bij beëindigen bedrijf

Wanneer je als ondernemer van plan bent je bedrijf te beëindigen dan zal je helaas moeten afrekenen over de winst. Deze winst wordt in fiscale termen ook wel de stakingswinst genoemd. De stakingswinst moet je onderscheiden van de normale winst die je als ondernemer op...

Risicovolle zzp opdrachten en omgang met tarief

Het kan voorkomen dat je als zzp’er aan een opdracht begint zonder dat er enige vorm van betaling is overeengekomen. Vaak gaat het in dit geval om een goedkeuring die moet volgen betreffende een opzet die je voor een project hebt uitgevoerd. Wordt je opzet goedgekeurd...

Werken als ZZP, zaken die daar eigen aan zijn

Om je werk als zzp’er zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is het essentieel dat je goede afspraken maakt met de klant en deze vastlegt. De afspraken die je maakt kunnen zeer verschillend zijn per opdracht. Belangrijk bij het maken van je afspraken is dat je de juiste...

Inlichtingenplicht ondernemer en Belastingdienst

Bij het heffen van belastingen zal de hoeveelheid informatie dat er beschikbaar is over jouw persoonlijke situatie als ondernemer een belangrijke rol spelen. Een juiste aanslag kan pas worden opgelegd indien de Belastingdienst over voldoende gegevens beschikt...

Pin It on Pinterest