Voordelen fulltime starten als zzp’er

Besluit je fulltime door het leven te gaan als zzp’er waarbij het iets minder zit met je ervaring, zorg er dan in ieder geval voor dat je een financiële back-up hebt voor een aantal maanden. Het is eenmaal zo dat je ten op zichtte van de gevestigde concurrentie in...

Omgaan met kosten en uitputting rechtsmiddelen

Indien je het financieel gezien niet kunt redden om een rechtszaak aan te spannen dan zou je een beroep kunnen doen op een Bureau voor Rechtshulp. Zo niet dan kan het zijn dat de kosten voor de rechterlijke procedure voor jouw rekening komen. Indien je een aanslag,...

Volmacht en je zaak

Wanneer je een volmacht verleent aan iemand om jouw zaken te behartigen, dan dien je dit op schrift te stellen. In deze volmacht dien je dan te omschrijven wat de bevoegdheden van deze persoon betreffen. Je dient alle bevoegdheden die je aan deze persoon geeft op te...

Oneens met een beslissing van de fiscus

Indien je in een situatie terecht bent gekomen dat de fiscus in jouw nadeel een beslissing heeft genomen en je twijfelt aan de waarheid van deze beslissing, blijf dan niet met je handen in je zakken zitten. In zo’n situatie kun je altijd bezwaar of beroep aantekenen...

Beslissing VAR en sociale zekerheid

Je hoeft het niet eens te zijn met de beslissing van de Belastingdienst omtrent jouw VAR-verklaring. In dat geval biedt de wet je de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Zoals eerder vermeldt indien alle omstandigheden naar waarheid zijn ingevuld en de Belastingdienst...

VAR-verklaring wel en niet volgen

Het aanvraagformulier voor de VAR-verklaring is direct te verkrijgen bij de balie van de verschillende Belastingeenheden of het kan worden gedownload van de website van de Belastingdienst. Indien je eenmaal je VAR-verklaring in bezit hebt dan dien je er niet vanuit te...

Status zzp’er middels VAR-verklaring

Als je als zzp’er gaat werken zal het vaak voorkomen dat de arbeidsrelatie die je hebt moeilijk te plaatsen valt onder een bepaalde categorie. Het kan zijn dat je opdrachten uitvoert voor diverse opdrachtgevers waaronder bijvoorbeeld ook je vorige werkgever. Of het...

Overlijdenswinst en onroerende goederen

Bij berekening van de overlijdenwinst dien je ook rekening te houden met onroerende goederen die voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Stel dat er sprake is van een eigen woning dan dien je hiervoor een aantal toetsen uit te voeren om tot een juiste kwalificatie te...

Staking en omgaan met overlijdenswinst

Bij het omzetten van stakingswinst dient er ook een onderscheidt gemaakt te worden tussen het ondernemingsvermogen en de overlijdenswinst. Het ondernemingsvermogen gaat over naar de erfgenamen, maar dit geldt niet voor de overlijdenswinst. De overlijdenswinst wordt...

Pin It on Pinterest