Ga jij je aangifte inkomstenbelasting over 2012  of een ander jaar invullen en je hebt een eigen woning in bezit dan dien je hiervan melding te maken bij de Belastingdienst.

Belangrijk hierbij is dat je een goed onderscheidt kunt maken tussen een aantal begrippen. Een aantal van deze begrippen zijn het eigenwoningforfait, aftrekbare kosten en toerekening. Daarbij kunnen de volgende vragen rijzen.

[wptabs type=”accordion” style=”wpui-redmond” mode=”horizontal”]

[wptabtitle] Wat hebben een eigen huis en eigenwoningforfait met elkaar te maken?[/wptabtitle] [wptabcontent]Wanneer je een eigen huis in bezit hebt, dan geniet je daar op een bepaalde manier van. Je geniet er in die zin van dat je er kunt verblijven maar ook vanwege het feit dat je een bepaald bedrag bespaart omdat je geen ruimte hoeft te huren. Dit genot en de besparing beschouwd de fiscus nu als inkomen waarover je inkomstenbelasting verschuldigd bent.

Wat er dus in de praktijk gebeurt, is dat er een bepaald bedrag bij je inkomen moet worden opgeteld dat is gebaseerd op de waarde van je eigen woning en dit bedrag wordt aangeduid als het eigenwoningforfait.

[/wptabcontent]

[wptabtitle] Waarom kan ik niet allerlei kosten in aftrek brengen van het eigenwoningforfait?[/wptabtitle] [wptabcontent]Bij berekening van het eigenwoningforfait houdt de fiscus al standaard rekening met een aantal kosten. Dit is dan ook de redenen dat het eigenwoningforfait niet overeenkomt met een reële huurprijs die jij voor het verhuren van je woning zou kunnen krijgen.
Door nu zodanig een percentage te hanteren worden met een aantal kosten rekening gehouden bij het eigenwoningforfait. Deze kosten kun je dus niet nogmaals in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting. [/wptabcontent]

[wptabtitle] Met welke kosten houdt de fiscus rekening bij het bepalen van het eigenwoningforfait?[/wptabtitle] [wptabcontent]De kosten waar er al standaard rekening mee wordt gehouden bij de berekening van het eigenwoningforfait zijn onder andere kosten voor onderhoud, lasten en afschrijvingen. Deze kosten mag je dus niet nogmaals in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting. Het percentage dat voor het bepalen van het eigenwoningforfait wordt gebruikt houdt dus met twee factoren rekening. Aan de ene kant een reële huurprijs en aan de andere kant een aantal kosten die met het bezit van een eigen woning te maken hebben. Deze kosten zijn gemiddeld over een bepaald jaar. Voor een monumentenwoning gelden er wel uitzonderingen wat betreft het in aftrek brengen van bepaalde bedragen. [/wptabcontent]

[wptabtitle] Welke bedragen kun je nu als eigenwoning bezitter wel in aftrek brengen?[/wptabtitle] [wptabcontent]Van de fiscus mag je bedragen van het eigenwoningforfait in aftrek brengen die te maken hebben met een afgesloten geldlening, recht van opstal en recht van beklemming. Onder bedragen die te maken hebben met een geldlening vallen de rente die je hebt betaald over desbetreffend belastingjaar en kosten die je hebt gemaakt om de lening af te sluiten.[/wptabcontent]

[wptabtitle] Kun je inkomsten uit eigen woning vrij toerekenen aan je partner?[/wptabtitle] [wptabcontent]Ja, wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap en bij voldoende inkomen, kun je de inkomsten uit eigen woning vrij toerekenen aan je partner. Let er wel op dat dit vaak gunstiger is indien je dit toerekent aan de meestverdiener. Wordt het inkomen na toerekening negatief dan is het toch handig om de toerekening even opnieuw te beoordelen. Mag je bij toerekening van het inkomen uit eigen woning uitgaan van een vrij bepaald bedrag? Nee, de toerekening van het bedrag aan inkomen uit eigenwoning betreft alleen het saldo. Dit saldo bepaal je door het eigenwoning forfait te verminderen met de aftrekbare kosten. Is de uitkomst hiervan negatief, dan mag je dit saldo op je eigen manier verdelen met je fiscale partner. Niet mogelijk is dus om bijvoorbeeld alleen de aftrekbare kosten die met je eigen woning te maken hebben aan jezelf toe te delen en alleen het bedrag van het eigenwoningforfait aan je partner toe te delen. Het gaat dus om het saldo.[/wptabcontent]
[/wptabs]

Pin It on Pinterest

Share This