BTW Berekenen

Met de online BTW calculator van ZZP-Bedrijf.nl kun je snel en eenvoudig de BTW berekenen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan  het uitrekenen van een bedrag exclusief de btw.

Koop of verkoop je dus goederen of diensten als ondernemer, dan krijg je constant met dit soort situaties te maken. De belasting inclusief of exclusief herleiden, daar kom je gewoon niet onderuit, ook als particulier. Hetzelfde kom je ook tegen indien je bezig bent met het opmaken van de btw-aangifte.

Om je wat tijd te besparen kun je vanaf nu met ons handig hulpmiddel de btw automatisch berekenen zonder dat je daarbij van pen en papier gebruik dient te maken.

BTW-calculator

De prijs berekenen exclusief btw of de prijs inclusief btw berekenen, maak gratis gebruik van ons rekentool.

(Aan deze BTW berekening kunnen er geen rechten worden ontleend. Bij twijfel raadpleeg een belastingjurist).

Toelichting bedragen exclusief/inclusief BTW berekenen

1 – Prijs

Bij het berekenen van de omzetbelasting heb je vanzelfsprekend eerst een bedrag nodig. Stel je wilt ex btw berekenen, als eerst geef je daarvoor een bedrag op bij: invoerveld Prijs.

2 – Btw-soort

Daarna dien je aan te geven of dit ingevoerde bedrag de BTW al bevat of juist niet.

Heb jij het bedrag opgegeven waarin de belasting niet in zit verwerkt, dus je wilt het bedrag inclusief btw berekenen, dan kies je voor exclusief.

Zit de omzetbelasting wel verwerkt in het bedrag, dus je wilt het bedrag bedrag excl btw berekenen, dan kies je voor inclusief.

De keuze hiervoor maak je in de online rekenhulp bij BTW-soort.

terugrekenen  21 6

3 – Btw tarief

Na invoer en keuze van bovenstaande gegevens ga je nu bepalen wat het van toepassing zijnde tarief is.

Het belastingtarief haal je vaak uit de gegevens die de tegenpartij heeft verstrekt of op basis van eigen onderzoek.

In Nederland zijn er voor 2019 drie tarieven bepaald:

  • Btw berekenen 21 procent: dat is de algemene percentage van 21.
  • Btw 9 procent berekenen: dat is de lage optie (9%).
    Let op: de regel btw 6 procent berekenen is in 2019 niet meer van toepasing.
  • Btw 0 procent: ook wel het nultarief genoemd

Voor het jaar 2020 zijn de btw-tarieven onveranderd. Nadat je bepaald hebt welk tarief van toepassing is op jouw situatie dien je dit in de online calculator aan te vinken onder BTW-tarief.

4 – Bereken de btw

Het berekenen van de belasting over de toegevoegde waarde kan dan nu geschieden.

Wil je bijvoorbeeld de prijs ex btw brekenen? Het enige wat resteert is op de knop Bereken de BTW te klikken en je hebt het antwoord.

Theorie is leuk. Maar de praktijk, dat is wat telt. We zullen daarom een aantal voorbeelden hieronder neerzetten om de omzetbelasting te berekenen.

Praktijkvoorbeeld – Berekening BTW tegen 21 procent Exclusief

Stel je hebt een bedrag van 400 euro. De omzetbelasting zit hierin niet verwerkt en  bedraagt 21%.

STAP 1: Je wilt het bedrag inclusief BTW berekenen. In de rekenhulp voer je deze gegevens dan in op de volgende manier:

btwcalculator-21-6

STAP 2: Klik dan vervolgens op Bereken de BTW en dan kom je uit op de volgende bedragen inzake btw berekenen 21:

Je ziet dus bij een opgegeven bedrag van 400 euro bedraagt de prijs inclusief BTW 484 euro en de omzetbelasting hierin bedraagt 84 euro.

Video: Handmatige BTW berekening verhoogd tarief 21 procent Exclusief

Zou je deze berekening handmatig willen uitvoeren dan kan de volgende oplossing houvast bieden.

Stap 1

Standaard gaan wij ervan uit dat het bedrag exclusief, gelijk is aan 100%.

Indien je dus een bedrag hebt waarbij de omzetbelasting exclusief is, dan dien je voor het uitrekenen van je eindbedrag het tarief bij de 100% op te tellen.

Dat wordt dus 100% + 21% = 121%.

Stap 2

Je bedrag inclusief is dus gelijk aan het bedrag exclusief BTW maal die 121%.

In cijfers uitgedrukt kun je dan voor het berekenen van de BTW de volgende formule hanteren:
400 * 121% ofwel (400:100) * 121 = 484 euro.

En je bedrag aan BTW is dan 484 minus 400 = 84 euro.

Stap 3

De BTW uitrekenen tegen 21 procent in dit geval kan ook nog op een andere manier, dit door simpelweg 21 % van 400 te nemen.

In een formule uitgedrukt levert dat aan BTW ook: 400/100 * 21 ofwel (400 : 100) * 21 = 84 euro op.

Je ziet, er zijn diverse manieren om de omzetbelasting uit te rekenen. Welke handmatige berekening je kiest is persoonlijk.

Praktijkvoorbeeld – BTW berekening 9 procent bedrag exclusief omzetbelasting tegen  9%

Stel je hebt nog steeds een bedrag van 400 euro. De belasting zit hierin ook niet verwerkt en het percentage omzetbelasting bedraagt dit keer 9%. Je wilt het bedrag inclusief BTW berekenen. In de rekenhulp verwerk je dan de gegevens op de volgende manier.

STAP 1: Omdat je het bedrg inclusief btw wilt berekenen, voer je de gegevens op de volgende manier in:

 

STAP 2: Klik dan vervolgens op Bereken de BTW en dan kom je uit op de volgende resultaten:

Je ziet bij een opgegeven bedrag van 400 euro bedraagt de prijs inclusief 436 euro en de belasting toegevoegde waarde hierin bedraagt 36 euro.

Ook hier heb je weer de mogelijkheid om een handmatige berekening uit te voeren mocht je dat fijner vinden.

1 – 100%

We gaan er weer standaard vanuit dat het bedrag exclusief gelijk is aan 100%. Je hebt weer te maken met een bedrag waarbij de omzetbelasting exclusief is.

En ook hier dien je voor deze berekening het tarief bij de 100% op te tellen.

2 – 109%

BTW uitrekenen in dit geval gaat dan op de volgende manier:

Je telt op: 100% + 9% = 109%. Je bedrag inclusief moet dan gelijk zijn aan het bedrag exclusief BTW maal die 109%.

 

3 – formule

Ga je dit weer in cijfers uitdrukken dan kan deze formule gehanteerd worden voor het berekenen:

400 * 109% ofwel (400:100) * 109 = 436 euro

En je bedrag aan BTW is dan 436 minus 400 = 36 euro

.

4 – optie

Een andere mogelijkheid om aan het bedrag komen is door simpelweg 9 % van 400 te nemen.

Uitgedrukt in een formule voor het berekenen van de BTW, levert op: 400/100 * 9 ofwel (400 : 100) * 9 = 36 euro

BTW uitrekenen kent nog andere manieren. We gaan de voorbeelden nu omkeren.

Praktijkvoorbeeld – BTW berekenen waarbij het bedrag inclusief is tegen een percentage van 21%

Stel je hebt weer een bedrag van 400 euro. Dit keer is de belasting hierin wel verwerkt en het percentage omzetbelasting bedraagt 21%. De berekening btw uit bedrag halen gaat als volgt in zijn werk.

STAP 1: Omdat je het bedrag exclusief btw wilt berekenen, voer je de gegevens op de volgende manier in:

 

STAP 2: De omzetbelasting berekenen vergt dan weer een klik op de – Bereken knop – en de volgende bedragen komen tevoorschijn:

Bij een opgegeven bedrag van 400 euro zie je dat de prijs exclusief 330,58 euro bedraagt en de belasting die hierover wordt berekend 69,42 euro bedraagt.

Zit je aan tafel en je vraagt jezelf af hoe bereken je een bedrag exclusief btw? De volgende oplossing kan houvast bieden:

1 – 100%

Standaard gaan wij ervan uit dat het bedrag exclusief gelijk is aan 100%.

Indien je dus een bedrag hebt waarbij de BTW inclusief is, dan dien je voor deze berekening het tarief bij de 100% op te tellen.

2 – 121%

Om dan nu de omzetbelasting hieruit terug te rekenen hanteer je de volgende formule:

21/121 * 400 ofwel (400 : 121) * 21 = 69,42 en dat is dus je BTW-bedrag

3 – bedrag

Je bedrag exclusief bedraagt dan: 400 minus 69,42 = 330,58 euro

.

Praktijkvoorbeeld – BTW berekenen waarbij het bedrag inclusief is tegen een percentage van 9%

 Stel je hebt nog steeds een bedrag van 400 euro. De belasting zit hierin ook verwerkt en het percentage omzetbelasting bedraagt dit keer 9%.

STAP 1: Je invoer in de calculator doe je dan op deze manier:

 

STAP 2: Klik op – Bereken de BTW – en je krijgt het volgend antwoord:

 

Hier zie je dat bij een opgegeven bedrag van 400 euro de prijs exclusief 366,97 euro bedraagt en de omzetbelasting uitkomt op 33,06 euro ofwel 6% van 366,97 euro.

De BTW berekenen kan ook hier weer handmatig en dan wel op de volgende manier:

1 – 100%

Ook hier gaan wij er weer standaard vanuit dat het bedrag exclusief gelijk is aan 100%.

Heb je een bedrag waarbij de belasting inclusief is, dan dien je voor deze berekening het BTW-tarief bij de 100% weer op te tellen.

Dat wordt in dit geval dus 100% + 9% = 109% en dit is dan gelijk aan 400 euro (bedrag inclusief dus).

2 – 109%

Om dan nu de omzetbelasting hieruit terug te rekenen hanteer je de volgende formule:

9/109 * 400 ofwel (400 : 109) *9 = 33,03 en dat is dus je BTW-bedrag. 

3 – bedrag

Je bedrag exclusief 6% bedraagt dan: 400 minus 33,03 = 366,97

.

Je ziet het, de berekening btw tegen een tarief van 9 of 21 is niet echt een complexe aangelegenheid. Je dient even de basisregels door te hebben en je kunt je weg verder zelfstandig vinden.

Voor wat meer achtergrondinformatie over de omzetbelasting in het algemeen in samenhang met btw omrekenen kan onderstaande informatie verder verduidelijking bieden.

Doel van de BTW

BTW staat voor belasting toegevoegde waarde en heeft als doel het consumptief gedrag van mensen te belasten. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat wanneer je als natuurlijk persoon of particulier tegen betaling goederen en/of diensten verbruikt je daarover belasting dient te betalen. Vanuit de positie van de ondernemer gezien wordt er belasting ofwel BTW betaalt over de omzet, vandaar ook de naam omzetbelasting.

Betrekking omzetbelasting

BTW berekenen kan op diverse manieren plaatsvinden. Al ondernemer is in ex btw berekenen iets wat waarmee je constant te maken hebt. Daarnaast is het van belang te onderscheiden dat de berekende belasting betrekking heeft op uitgaande geldstromen, je bestedingen. Dit in tegenstelling tot de inkomstenbelasting. Deze belasting heeft juist betrekking op ingaande geldstromen, je verdiensten.

Eindverbruiker omzetbelasting

In het voorgaande is het woord natuurlijk persoon/particulier in verband gebracht met in ex BTW berekenen. Eigenlijk is deze benaming niet helemaal correct in deze context. Strikt gezien belast de BTW namelijk de eindverbruiker die niet de mogelijkheid bezit om de in rekening gebrachte belasting of voorbelasting terug te vragen.

Heffing belasting toegevoegde waarde

De heffing van omzetbelasting geschiedt niet bij de eindverbruiker zelf. Als eindverbruiker ben jij niet belastingplichtig dat is de ondernemer. Vandaar dat er dan ook wordt gesproken over indirecte belasting. Het voordeel hiervan is dat consumptief verbruik voor een deel niet onder de heffing valt. Zou dit wel het geval zijn, dan zouden bijvoorbeeld ook goederen en diensten die je van niet-ondernemers of consumenten zelf koopt ook onder de omzetbelasting vallen.

BTW-tarieven

Bij BTW berekenen in Nederland worden er voor de berekening van de omzetbelasting drie tarieven gehanteerd. Het algemene tarief, deze bedraagt 21% en is sinds 1 oktober 2012 geldig. De lage optie, deze bedraagt 9% (2019) en het 0%-tarief. Bij het 0%-tarief wordt er ook wel gesproken over vrijgestelde goederen of diensten.

Algemene BTW tarief 21%

Dit tarief bedraagt 21% en heeft betrekking op goederen diensten die niet vrijgesteld zijn van belasting toegevoegde waarde en niet onder het verlaagd tarief vallen. Voor 1 oktober 2012 bedroeg het algemene tarief 19%.

Verlaagd BTW-tarief

Dit tarief bedraagt 9%  vanaf 2019 (ervoor 6%), hieronder vallen goederen en diensten die speciaal door de overheid zijn aangewezen. Het willekeurig toepassen van het verlaagd tarief bij BTW berekenen is dus niet mogelijk.

Nog meer handige btw informatie

Btw tarief
Btw aangifte
Btw nummer
Blog

Pin It on Pinterest

Share This