Btw teruggaaf en berekeningen aangifte omzetbelasting

Heb je met BTW berekeningen als ondernemer te maken dan zal je ook te maken krijgen met BTW teruggaven.

De BTW terugvragen doe je middels de BTW aangifte en daarnaast is er een onderscheidt te maken wat betreft de soort teruggaaf.

Anderzijds kan het ook voorkomen dat je administratieve wijzigingen dient door te voeren die te maken hebben met deze BTW aangifte. In dat geval staan je ook een aantal opties ter beschikking om dit kenbaar te maken aan de fiscus.

BTW berekenen en de gewone teruggaaf in de aangifte omzetbelasting

Stel dus dat je de BTW berekeningen hebt uitgevoerd dan kun je als ondernemer een teruggaaf verwachten indien het bedrag aan voorbelasting hoger is dan het te betalen bedrag aan BTW.

Dit kun je dan beschouwen als de gewone btw teruggaaf.

De bijzondere btw teruggaaf in de aangifte omzetbelasting

Naast de gewone teruggaaf bestaat er ook nog de bijzondere btw teruggaaf.

De bijzondere teruggaaf in de BTW is niet zo van zelfsprekend.

Met de bijzondere teruggaaf krijg je onder andere te maken wanneer je met de margeregeling te maken hebt waarbij er jaarglobalisatie van toepassing is of als je te maken hebt met intracommunautaire verwevingen waarbij er sprake is van dubbele of te hoge heffing.

Verder vallen onder de bijzondere teruggaaf ook nog vorderingen die oninbaar zijn. En tot slot indien de forfaitaire berekeningsmethode I wordt toegepast waarbij er een BTW herrekening om de hoek komt kijken.

Verwerking van de bijzondere teruggaaf en de BTW aangifte

Bekijk je de digitale BTW aangifte dan zal het opvallen dat je erg geen vragen in kunt ontdekken waar je deze bijzondere teruggaven kunt verwerken.

Bijzondere teruggaven verwerk je dan ook niet middels de reguliere digitale aangifte. Voor de bijzondere teruggave dien je schriftelijk een verzoek in te dienen bij de eenheid van de Belastingdienst waar jij als ondernemer onder valt.

Bij dit schriftelijk verzoek kun je in tegenstelling tot de schriftelijk aangifte inzake de voorperiode of als incidentele aangever wel bijlagen meesturen.

Een BTW aangifte die je uiteindelijk recht geeft op een teruggaaf staat ook wel bekend als een negatieve aangifte.

Wijziging van bedrijfsgegevens bij de aangifte BTW

Vroeg of laat kan het nu voorkomen dat je een adreswijziging van je onderneming dient door te geven. Dit kan gaan om een vestigingsadres maar ook om een postadres.

Hetzelfde kan gebeuren met een bankrekeningnummer.

Deze wijzigingen hebben dan ook invloed op het doen van je BTW aangifte.

Om in deze gevallen voor een correcte verwerking van je BTW aangifte te zorgen dien je al deze wijzigingen schriftelijk aan de Belastingdienst door te geven waarbij je het BTW nummer dient te vermelden.

De wijzigingen doorgeven middels de BTW aangifte zelf is helaas niet mogelijk.

Datum van ingang bij wijzigingen voor de BTW aangifte

Belangrijk bij het doorgeven van de gewijzigde bedrijfsgegevens is dat je de datum van ingang dient aan te geven.

Daarbij is van belang dat in geval van het adres je duidelijk dient aan te geven of het gaat om een gewijzigd vestigingsadres of een gewijzigd postadres.

Wijzigingen bedrijfsgegevens persoonlijk doorgeven

Een andere optie om gewijzigde bedrijfsgegevens door te geven is om persoonlijk langs te gaan bij het belastingkantoor waaronder jij als ondernemer valt.

Het voordeel hiervan is dat de wijzigingen direct worden verwerkt in tegenstelling tot de schriftelijke optie dat een paar weken in beslag kan nemen.

Let er ook altijd op dat je in beide gevallen een bevestigingsbrief ontvangt.

Formulier voor wijziging bankrekeningnummer
 

Op de site van de Belastingdienst is het ook mogelijk een speciaal formulier te downloaden dat specifiek voor het wijzigen van een bankrekeningnummer is bedoeld.

Klik hier voor het downloaden van het formulier wijzig rekeningnummer.

Wijzigingen in verband met stoppen onderneming

Stop je met je onderneming, in dit geval dus een staking, dan dien je deze wijziging ook schriftelijk door te geven.

Hierbij staan je dezelfde mogelijkheden ter beschikking zoals hierboven aangeven. Dus de schriftelijke als de persoonlijke optie.

Kom je met je BTW berekeningen zodanig uit dat er een btw teruggaaf uitrolt, dan dien je als ondernemer te letten op het feit waar de oorsprong van deze teruggaaf ligt.

Afhankelijk hiervan heb je dan als optie dat je de BTW middels de normale BTW aangifte kunt terugvragen, zo niet, dan dien je een schriftelijk verzoek hiervoor in te dienen bij de Belastingdienst.

Heb je te maken met administratieve wijzigingen die van invloed zijn op de BTW aangifte dan kun je deze schriftelijk of persoonlijk aan de fiscus doorgeven. Let daarbij op dat je ook een bevestiging ontvangt.

Lees ook

Pin It on Pinterest

Share This