Geniet je in de hoedanigheid van ondernemer of zzp’er winst dan dien je deze winst in je aangifte inkomstenbelasting per kalenderjaar waar dat betrekking op heeft aan te geven.

Maar soms kan het zo uitvallen dat je een bepaald type onderneming drijft dat seizoensgebonden is wat betreft de producten die je aanbiedt. In dat geval is het dan niet praktisch dat je als ondernemer je winst per kalenderjaar dient op te geven.

Gebroken boekjaar winstaangifte

Handiger in dit geval is dat jij de winst in je aangifte inkomstenbelasting over een bepaalde periode kunt opgeven. De fiscus komt je hierin tegemoet.

Heb jij als ondernemer te maken met een seizoensgebonden bedrijf dan mag je in je winstaangifte een gebroken boekjaar hanteren voor de genoten winst. In dit geval bestrijkt dan bijvoorbeeld de periode waar jij je winst over hebt gemaakt van juli tot en met juni in het daaropvolgend jaar.

Van belang hierbij is dat je er niet zomaar voor in aanmerking komt. In dit geval moet de aard van je onderneming dit rechtvaardigen. Tevens wordt er ook als eis gesteld dat je een perfecte boekhouding bijhoudt.

Wanneer jij dus in dit geval je aangifte inkomstenbelasting opmaakt dan dien je als jaar voor jouw jaarwinst te hanteren, het jaar waarin dit boekjaar eindigt. Dus stel jouw boekjaar loopt van juli 2011 tot en met juni 2012, dan dien je de jaarwinst op te geven in het jaar 2012.

Pin It on Pinterest

Share This