Aangifte inkomstenbelasting

Ga je de aangifte inkomstenbelasting in de hoedanigheid van ondernemer of zzp’er indienen en daarbij maak je gebruik van de diensten van een belastingadviseur, dan  dien je ervoor te zorgen dat je de juiste belastingspullen inlevert.

In fiscale termen gaat het om alle nodige informatie voor het op doen van de winstaangifte.

Aan welke belastingspullen dien je nu zoal te denken zodat de belastingaangifte zo goed mogelijk wordt opgesteld?

 

Belastingspullen die nodig zijn:

^

Privégegevens. Voor het goed kunnen indienen van je aangifte dient je belastingadviseur over jouw persoonlijke gegevens te beschikken.

Hier dien je niet alleen te denken aan naam, adres en burgerservicenummer van jou en de overige leden van je gezin. Je kunt ook denken aan financiële gegevens van je partner en je kinderen.

^

Kosten. Kosten vormen een belangrijk onderdeel binnen het ondernemerschap. Zorg er daarom voor dat je een sluitend overzicht hebt waarin al je kosten verwerkt staan over desbetreffend belastingjaar. 

Heb jij een goede boekhouding bijgehouden dan moet dit absoluut geen probleem vormen.

Of de kostenopvoering fiscaal in orde zit, daar zal je belastingadviseur over beslissen en dat geldt voor al het materiaal dat je aanlevert. Jij dient ervoor te zorgen dat je gewoon een compleet overzicht met bijbehorende facturen aanlevert.

^

Investeringen. Heb je investeringen gedaan in bedrijfsmiddelen of inventaris? Stuur die informatie dan mee. Bedrag, datum en doel zijn enkele belangrijke gegevens die je belastingadviseur wilt weten.

^

Kosten. Kosten vormen een belangrijk onderdeel binnen het ondernemerschap. Zorg er daarom voor dat je een sluitend overzicht hebt waarin al je kosten verwerkt staan over desbetreffend belastingjaar.

Heb jij een goede boekhouding bijgehouden dan moet dit absoluut geen probleem vormen.

Of de kostenopvoering fiscaal in orde zit, daar zal je belastingadviseur over beslissen en dat geldt voor al het materiaal dat je aanlevert. Jij dient ervoor te zorgen dat je gewoon een compleet overzicht met bijbehorende facturen aanlevert.

^

Omzetbelasting. Voor je omzet, kosten en investeringen zal je te maken hebben gehad met de omzetbelasting.

Je zult waarschijnlijk Btw-aangiften ingediend hebben over het desbetreffend belastingjaar. Al deze informatie is ook van belang voor je winstaangifte.

^

Boekhouding. Zorg je deels voor je eigen boekhouding? Stuur dan een volledige uitdraai van je boekhouding mee.

Gebruiken jij en je belastingadviseur of boekhouder hetzelfde boekhoudpakket dan kun je vaak volstaan met een bestand dat ingelezen kan worden.

^

Leningen. Heb je leningen afgesloten of verstrekt dan dient je belastingadviseur hiervan ook op de hoogte te zijn.

Stuur overeenkomsten en overzichten van betaalde rente mee. Kortom alle administratie die met je leningen te maken hebben zijn van belang.

^

Vorderingen. De Belastingdienst wil ook graag weten of je uitstaande vorderingen hebt staan. Is dat het geval, stuur de relevante informatie dan mee.

^

Banksaldi zakelijk. Soms dient je belastingadviseur bepaalde zaken te verifiëren. De bankoverzichten bieden dan een handig overzicht.

Het kan dan ook goed doen om je zakelijke bankoverzichten mee te sturen. Sowieso dient dit te bestaan uit de saldi per 1/1 en 31/12 over het desbetreffend belastingjaar.

Heb je zakelijke betalingen gedaan middels privérekeningen stuur die dan ook mee.

^

Banksaldi privé. Stuur ook de overzichten van je privébankrekeningen mee waarop de standen per 1/1 en 31/12 van desbetreffend jaar staan vermeld.

^

Vermogen. Heb je geld belegd, durfkapitaal, dividend ontvangen, vruchtgebruik of onroerend goed in bezit. Stuur desbetreffende informatie mee.

^

Verzekeringspremies. Heb je diverse verzekeringen lopen voor je bedrijf zoals een aansprakelijkheidsverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Stuur de polissen mee en een overzicht van de betaalde premies.

^

Jaaropgave. Heb je een deel van het jaar arbeid in dienstbetrekking verricht? Stuur dan de jaaropgave mee.

^

Jaaropgave. Heb je een deel van het jaar arbeid in dienstbetrekking verricht? Stuur dan de jaaropgave mee.

^

Eigen woning. Indien je een eigen woning in bezit hebt dien je de gegevens wat betreft je hypotheek mee te sturen.

Tevens zijn de overzichten wat betreft betaalde rente, kosten en hypotheekschuld van belang. Denk ook aan de WOZ-waarde. Heeft er een aan- of verkoop plaatsgevonden, stuur de relevante informatie dan ook op.

^

Vervoermiddelen. Heb je een auto van de zaak of een auto in privé of een ander vervoermiddel. Geef de situatie dan duidelijk aan.

Bij een auto in privé dien je bijvoorbeeld aan te geven hoeveel kilometers je zakelijk hebt gereden.

Heb je een auto van de zaak dan is informatie wat betreft cataloguswaarde, merk en type, gegevens kentekenbewijs, CO2-uitstoot, aankoopfactuur, overzicht zakelijke- en privékilometers, kilometerstand en gebruik woon- werkverkeer van belang.

Dus...

Dit is absoluut geen uitputtende lijst wat betreft gegevens voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Per persoon/ondernemer zal de situatie verschillen.

In geval van twijfel neem contact op met je belastingadviseur.

Vergeet ook niet bij het verzamelen van je belastingspullen om welk belastingjaar jaar het precies gaat. Denk je dat er aan deze lijst een relevant gegeven ontbreekt, laat het maar weten.

Pin It on Pinterest

Share This