Heb je bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting te maken met kosten van kleding, dan gelden voor jou als ondernemer of zzp bepaalde regels om deze kosten in aftrek te brengen.

[wptabs type=”accordion” style=”wpui-redmond” mode=”vertical”]

 

[wptabtitle]  Dient er een onderscheidt gemaakt te worden wat betreft soort kleding? [/wptabtitle]

 [wptabcontent] Ja, de fiscus maakt onderscheidt naar soort kleding waarvoor je aftrek in je winstaangifte wilt claimen. [/wptabcontent]

 

[wptabtitle]  Wat is het onderscheidt dat naar soort kleding wordt gemaakt? [/wptabtitle]

 [wptabcontent] Er wordt onderscheidt gemaakt tussen normale kleding en werkkleding. [/wptabcontent]

 

[wptabtitle]  Voor welke soort kleding kan ik nu de aftrek claimen? [/wptabtitle]

 [wptabcontent] Van de fiscus mag je alleen kosten van werkkleding in aftrek brengen. Kosten die betrekking hebben op normale kleding mag je dus niet in aftrek brengen bij het opstellen van je winstaangifte.

Wel gelden er voor bepaalde beroepen een uitzondering. Zie de laatste vraag. [/wptabcontent]

 

[wptabtitle]  Hoe weet ik nu of iets als werkkleding kwalificeert? [/wptabtitle]

 [wptabcontent] Er is sprake van werkkleding als je deze kleding alleen maar bij het verrichten van je werkzaamheden kunt gebruiken. De kleding dient dus speciaal voor de werkzaamheden die je verricht gemaakt te zijn.

Een andere manier om te bepalen of kleding als werkkleding wordt beschouwd is als de kleding met bepaalde kenmerken is uitgerust waardoor het dus alleen inzetbaar is om je werk te verrichten. Denk hierbij aan een logo dat je op de kleding hebt laten aanbrengen. Hierdoor ontstaat er dus een duidelijk onderscheidt vergeleken met normale kleding. [/wptabcontent]

 

[wptabtitle]  Worden er nog eisen gesteld aan een logo die ik op mijn werkkleding aanbreng? [/wptabtitle]

 [wptabcontent] Ja, de Belastingdienst stelt als eis dat deze logo of logo’s een totaal oppervlak van minimaal 70 cm in beslag moeten nemen op de in gebruik genomen kleding. [/wptabcontent]

 

[wptabtitle]  Geldt de aftrekbeperking voor kosten van werkkleding voor alle soort ondernemers of zzp’ers? [/wptabtitle]

 [wptabcontent] Nee, er bestaan uitzonderingen. Ben je bijvoorbeeld fotomodel dan zijn de kosten voor kleding wel volledig aftrekbaar. Je hoeft dus niet aan bovenstaande eisen te voldoen. Hetzelfde geldt als je een beroep uitoefent als presentator, artiest of sporter. [/wptabcontent]

 

 

[/wptabs]

 

 

Pin It on Pinterest

Share This