Rij je als ondernemer in een auto van de zaak en je gebruikt deze auto in privé dan krijg je te maken met het begrip privégebruik auto. Vanwege het privégebruik van de auto van de zaak dien jij als ondernemer een bepaald bedrag bij je winst op te tellen. Althans dit is de hoofdregel.

Dit bedrag wordt berekend op een bepaalde manier. Er wordt namelijk op jaarbasis een bepaald percentage van de waarde van de auto toegerekend aan dit privégebruik. De uitkomst hiervan, het bedrag dus, dien je dan op te tellen bij de winst.

Hier maakt het dan niet uit of je in werkelijkheid meer of minder kosten maakt. Ook dien je er rekening mee te houden dat indien je de auto niet het gehele jaar voor privédoeleinden gebruikt je de bijtelling naar rato van het gebruik dient te berekenen.

Autokosten

Bij berekening van de bijtelling is ook van belang dat je dient te kijken naar de daadwerkelijke autokosten die je in aftrek brengt van de winst. Is namelijk het bedrag van de bijtelling hoger dan de autokosten dan wordt alleen als bijtelling gehanteerd een bedrag gelijk aan deze autokosten. Dat wil dus zeggen dan in dit geval er helemaal geen autokosten ten laste van de winst worden gebracht.

Uitzondering bijtelling

Zoals eerder gezegd geldt als hoofdregel dat zodra je een personen- of een bestelauto in privé gebruikt je te maken krijgt met de bijtelling. Hier geldt er echter een uitzondering wat betreft de bestelauto.

Er kan namelijk sprake zijn van een zodanig gebruik van de bestelauto dat deze helemaal niet geschikt is voor privégebruik. In dit geval moet je dan denken aan de aard of inrichting waardoor de bestelauto eigenlijk alleen maar geschikt is voor het vervoer van goederen ten dienste van je ondernemingsuitoefening.

Wanneer de bestelauto is uitgerust met stellages zodat je daarin alleen je gereedschappen of overige materialen in kwijt kunt dan is er dus sprake van vervoer van goederen ten dienste van je ondernemingsuitoefening. Het gaat er dus om dat de inrichting van zodanige aard is dat het helemaal niet mogelijk is om personen te voeren.

Op de eis dat personenvervoer niet mogelijk is bestaat er een uitzondering. Er mag namelijk wel nog een stoel aanwezig zijn voor een eventuele hulpkracht of bijrijder en dan wel in het bestuurdersgedeelte.

Dat de bestelauto onder de uitzondering valt dien jij als ondernemer ook nog zelf te bewijzen.

Tegenbewijs privégebruik

De autokostenfictie wordt in principe vanzelfsprekend van toepassing geacht zodra er sprake is van een auto van de zaak waarbij het gebruik voor privédoeleinden is toegestaan. Jij als ondernemer dient dan in dit geval te bewijzen dat er niet in privé mee wordt gereden.

Als bewijs kun jij in dit geval voeren dat je de met de auto in kwestie over het gehele jaar gezien voor niet meer dan 500 km aan privéritten rijdt. Kom je dus boven deze 500 km aan privéritten uit dan is er dus wel sprake van privégebruik.

Rittenadministratie

Er worden geen eisen gesteld aan de vorm van het bewijs. Maar uiteraard is het vanzelfsprekend dat je op een of andere manier een bewijs dient te overleggen. Het beste bewijs is dat je gewoon een rittenadministratie bijhoudt.

Heb je geen enkele manier voor handen om te bewijzen dat er niet meer dan 500 km aan privé is gereden dan val je standaard in de bijtelling. Het is daarom van zeer groot belang dat indien je niet meer dan 500 km rijdt, je dit met hard bewijs moet kunnen aantonen. Slaag je hierin dan ben je gevrijwaard.

Rittenstaat model

De rittenadministratie kun je afdoen middels een rittenstaat model. Dit model dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten.

  • Je dient het merk en type van de auto te vermelden
  • Het kenteken
  • De periode dat de auto je ter beschikking staat
  • Gegevens over de ritten, hier neem je op een datum en kilometer begin- en eindstand
  • De verreden route (van waar/naar waar je hebt gereden)
  • Het adres dat je hebt bezocht en of dat zakelijk of privé was

Deze staat vul je dan elke keer in wat betreft de verreden rit. Onder het kopje verreden route kun je alleen iets vermelden indien je een keer een andere route hebt genomen dan dat je normaal rijdt. In dit geval kun je denken aan een omweg in verband met opstopping of file.

Indien er meerdere mensen gebruik maken van de auto dan moet er ook worden vermeldt wie de persoon was. In dit geval kun je er dan nog een kolom bijdoen.

Bijtellingspercentage zonder bewijs

Is het je niet gelukt het bewijs te leveren dan krijg je helaas als ondernemer te maken met een vast bijtellingspercentage van 25% van de waarde auto.

Op dit bijtellingspercentage geldt er een uitzondering. De uitzondering betreft een milieuvriendelijke auto dat wordt onderverdeeld in wat betreft een auto met een dieselmotor en een auto met een andersoortige motor.

Is er namelijk sprake van een milieuvriendelijke auto zonder dieselmotor waarvan de CO2 uitstoot niet meer bedraagt dan 110 gr per km dan geldt er een bijtellingspercentage van 14%. Deze 14% bijtelling geldt ook voor een auto uitgerust met een dieselmotor indien de CO2 uitstoot per verreden km niet meer bedraagt dan 95 gr.

Heb je echter te maken met een auto dat beschikt over een dieselmotor waarvan de uitstoot aan CO2 niet meer bedraagt dan 116 gr per km dan bedraagt de bijtelling 20%. Het percentage van 20% geldt ook voor andere auto’s waarvan de uitstoot aan CO2 niet meer bedraagt dan 140 gr per km

Heb je een auto uitgerust met een elektrische motor dan is er helemaal geen CO2 uitstoot aanwezig en in dat geval geldt er een bijtellingspercentage van nihil. Het percentage van 0% geldt tot en met het jaar 2014.

Bij overige auto’s die ook milieuvriendelijk zijn kun je te maken krijgen met percentages van respectievelijk 24% en 30 %.

Heb je een auto dat onder de categorie oldtimer valt en dus 15 jaar of ouder is, dan geldt er een bijtellingspercentage van 35%.

Wanneer je in een auto van de zaak rijdt waarbij privégebruik is toegestaan dan krijg je standaard met de bijtelling te maken. Onder deze bijtelling kun je onder andere onderuit komen door het voeren van een rittenadministratie. Slaag je niet om voldoende bewijs te leveren dat zal je te maken krijgen met diverse bijtellingspercentages afhankelijk van de auto dat er wordt gebruikt.

Pin It on Pinterest

Share This