Er bestaan ook bedrijfsmiddelen die minder dan een jaar meegaan in de onderneming waar je als zzp’er of ondernemer werkzaam bent. Hierop gelden niet de regels van afschrijving. Deze bedrijfsmiddelen worden ook wel de vlottende activa genoemd.

Enkele voorbeelden van vlottende activa zijn.

Voorraden. Deze zijn nodig voor de uitoefening van je bedrijf. Hier kun je denken aan producten voor verkoop maar ook bijvoorbeeld papier voor de printer.

BTW. Wanneer je investeringen doet zul je ook BTW verschuldigd zijn. Dit dien je in de meeste gevallen ook te voldoen. Met het indienen van je belastingaangifte kun je dit bedrag aan BTW eventueel terugvragen. Echter dien je dit bedrag te voldoen ten tijde van het betalen van de factuur. Het voorgeschoten bedrag aan BTW valt dus ook onder de vlottende activa.

Waarborg. Huur je bijvoorbeeld een schoonmaak apparaat en je dient daarvoor borg te betalen dan valt dit ook eronder.

Onderhanden werk. Stel je hebt een website gebouwd, deze is af maar het bedrag is nog niet voldaan en zolang dat niet geschiedt wordt de website niet opgeleverd. In dit geval ook vlottende activa.

Geld. Hier kun je denken aan de liquide middelen die je in kas hebt of op je bankrekening hebt staan van je onderneming om aan je lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Aanloopkosten

Voordat je daadwerkelijk begint met je onderneming zal je een aantal kosten dienen te maken om alles startklaar te krijgen. Je kunt dan denken aan de kosten die je hebt gemaakt voor het inhuren van een fiscaal jurist of een accountant.

Ook kun je denken aan het laten maken van reclame- en promotiemateriaal. Al deze kosten kun je in deze fase omsluiten als aanloopkosten. Bij deze aanloopkosten zijn afschrijvingen niet van toepassing. Je kunt ze dan ook direct ten last van je winst brengen. Uiteraard dien je met deze aanloopkosten rekening te houden indien je bezig bent je investeringsbegroting op te stellen.

Investeringsaftrek

Naast de afschrijving heb je ook nog een andere faciliteit waardoor je minder belasting verschuldigd bent als zzp’er/ondernemer. Dat is het recht op de investeringsaftrek. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet dan kun je afhankelijk van de grote van je investeringen en een daarmee gerelateerd percentage een bedrag over deze investeringen in aftrek brengen van de winst.

Pin It on Pinterest

Share This