Wanneer jij het bezit van je eigen woning in de aangifte inkomstenbelasting gaat verwerken dan valt de eigen woning in box 1. Hetzelfde geldt voor de lening die je hebt afgesloten om deze eigen woning te financieren.

Omdat in deze situatie je afgesloten lening in box 1 valt, kun je dan ook de financieringskosten die hiermee gepaard gaan onder voorwaarden in box 1 in aftrek brengen.

[wptabs type=”accordion” style=”wpui-redmond” mode=”horizontal”]

[wptabtitle] Wat kun je als financieringskosten beschouwen?[/wptabtitle] [wptabcontent]Als financieringskosten kun je beschouwen de rente die je betaald over de lening voor je eigen woning. Maar ook kosten die je hebt betaald voor het afsluiten van deze lening, bijvoorbeeld de afsluitprovisie.[/wptabcontent]

[wptabtitle] Zijn financieringskosten de enige kosten die je als eigen woning bezitter in aftrek kunt brengen?[/wptabtitle] [wptabcontent]Nee, naast de financieringskosten kun je ook nog de kosten voor periodieke betalingen in aftrek brengen. Hier kun je dan denken aan recht van opstal en erfpacht.[/wptabcontent]

[wptabtitle] Welke leningen met betrekking tot de eigen woning vallen onder de aftrek van box 1?[/wptabtitle] [wptabcontent]Leningen die te maken hebben met de aanschaf, het onderhoud of verbetering van een eigen woning vallen in box 1. Dit betekent dus dat de financieringskosten onder voorwaarden in aftrek mogen worden gebracht. Simpelweg een hypotheek afsluiten waarbij dus een stuk onroerend goed als onderpand dient geeft je nog geen recht om de rente hiervan in aftrek te brengen. Zoals hierboven weergegeven gaat het in de praktijk om het doel van de lening. [/wptabcontent]

[wptabtitle] Dient er altijd sprake te zijn van een hypothecaire lening met betrekking tot de eigen woning om voor kostenaftrek in aanmerking te komen?[/wptabtitle] [wptabcontent]Nee, zolang het doel van de lening, aanschaf, onderhoud of verbetering van een eigen woning is, dan zijn de financieringskosten onder voorwaarden aftrekbaar. Heb je dus geld geleend bij je ouders voor de aanschaf van een eigen woning, dan kun je de betaalde rente ook in aftrek brengen.[/wptabcontent]

[wptabtitle] Dien ik wat betreft het genieten van kostenaftrek met betrekking tot mijn eigen woning te wachten totdat het belastingjaar voorbij is?[/wptabtitle] [wptabcontent]Nee, je kunt al in het lopend jaar aan de Belastingdienst om een teruggaaf van teveel betaalde belasting verzoeken. Dit staat ook wel bekend als de voorlopige teruggaaf. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld in de loop van 2013 een verzoek om een voorlopige teruggaaf in te dienen zonder dat je daarbij tot 2014 moet wachten wanneer je de aangifte inkomstenbelasting gaat opstellen. [/wptabcontent]

[wptabtitle] Is hypotheekrente hetzelfde als eigenwoningrente voor box 1?[/wptabtitle] [wptabcontent]Ja en nee. Hypotheekrente heeft in het algemeen betrekking op een lening waarbij er een stukje onroerend goed als onderpand dient. Indien deze hypothecaire lening betrekking heeft op de aanschaf van een eigen woning dan vallen de financieringskosten hiervan in box 1. Heeft deze hypothecaire lening echter te maken met onroerend goed dat niet voor eigen bewoning is bestemd dan vallen de financieringskosten en lening zelf niet in box 1. Door nu hypotheekrente aan te duiden als eigenwoningrente wordt er aangegeven dat de betaalde rente specifiek betrekking heeft op de eigen woning. Voor jezelf kun je dit stukje theorie dus gebruiken om met enige zekerheid je aangifte inkomstenbelasting op de juiste manier in te vullen. [/wptabcontent]

[/wptabs]

 

Pin It on Pinterest

Share This