Bij het drijven van je onderneming dien je niet alleen maar naar de winst te kijken. Om deze winst te behalen zal je als ondernemer of zzp’er geld dienen te steken in je onderneming. Het geld wat je hierin steekt kun je omvatten als kosten die je maakt om je onderneming uiteindelijk winstgevend te draaien.

In wat voor hoedanigheid je ondernemer bent, je zal altijd kosten gaan en dienen te maken. Sommige ondernemers hebben kosten van grote omvang, anderen weer vele malen minder. Waar het om gaat is dat deze kosten uiteindelijk jouw winst gaan bepalen. Je inkomen als ondernemer dus.

Aftrekbare kosten en winst

Als ondernemer of zzp je winst bepalen is eigenlijk simpel. Het is niets anders dan het saldo van je opbrengsten en je kosten. Het streven van iedere ondernemer is om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Immers hoe lager de kosten, des te meer winst, des te beter het leven.

Aan de andere kant is het ook zo, dat hoe hoger de kosten, hoe lager de winst, des te lager de belasting die je verschuldigd bent op basis van je aangifte inkomstenbelasting.

Regels aftrekbaarheid kosten

Nu is het helaas niet zo dat je als ondernemer alle kosten die jij voor je bedrijf maakt ook in aftrek mag brengen. De Belastingdienst heeft namelijk een aantal regels opgesteld waar er een rem wordt gezet in de mate van aftrekbaarheid van kosten die jij in ondernemingssfeer maakt. Daarnaast heeft de fiscus ook regels opgesteld over het moment van aftrekbaarheid. Sommige kosten kunnen bijvoorbeeld volledig in een bepaald jaar in aftrek worden gebracht, anderen weer niet. In dit geval vindt er een verdeling over jaren plaats.

Kosten en winst, daar draait het leven van een ondernemer om. Een goed zicht hierop is daarom van absoluut belang. Hoe ga jij als ondernemer met kosten in je bedrijf om?

Pin It on Pinterest

Share This