Indien je in een situatie terecht bent gekomen dat de fiscus in jouw nadeel een beslissing heeft genomen en je twijfelt aan de waarheid van deze beslissing, blijf dan niet met je handen in je zakken zitten. In zo’n situatie kun je altijd bezwaar of beroep aantekenen tegen een beslissing van de fiscus.

Als het zover is, zorg er dan voor dat de gebruikte correspondentie in orde is, en dan van zowel jou als dat van de tegenpartij. Houd ook goed in de gaten wat de termijnen zijn waarin je dient te reageren.

Bestuursrecht

Op basis van de wet worden alle geschillen met de fiscus middels het bestuursrecht beslecht. Voor jou betekent dit dat je gebruik dient te maken van de middelen die het bestuursrecht je ter beschikking stelt. Je moet dan denken aan bezwaar, beroep/verzet en cassatie.

In het geval je de weg moet bewandelen waarbij de rechter er aan te pas komt, dan krijg je ook door het bestuursrecht te maken met de belastingrechter. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, afhankelijk van de situatie kun je ook te maken krijgen met de gewone rechter.

Voor wie bezwaar en beroep

Van belang is ook te weten wie er in een geschil gebruik kan maken van rechtsmiddelen als bezwaar en beroep. Indien er een aanslag is opgelegd die op jouw naam staat dan ben jij degene die dus gebruik kan maken van de mogelijke rechtsmiddelen. Hetzelfde geldt voor het feit als er een beschikking op jouw naam is opgelegd. In al deze gevallen wordt jij gezien als de belastingplichtige.

Een ieder ander die in jou geval je zaak gaat behartigen kan dan alleen optreden in de hoedanigheid van gevolmachtigde. In dit geval dien je die persoon dus een volmacht te verschaffen.

Het kan ook zo zijn dat er een aanslag door de Belastingdienst is opgelegd dat voor je partner is bestemd maar waarin er ook inkomensgegevens van jou in voorkomen. In dat geval kun jij dan op eigen naam hiertegen een bezwaar of beroep aantekenen.

In het geval dat er sprake is van overlijden van een belastingplichtige dan zullen de erfgenamen voor de verplichtingen instaan, wat dus inhoudt dat ook hun bezwaar of beroep kunnen aantekenen.

Pin It on Pinterest

Share This