Bij berekening van de overlijdenwinst dien je ook rekening te houden met onroerende goederen die voor privé-doeleinden wordt gebruikt.

Stel dat er sprake is van een eigen woning dan dien je hiervoor een aantal toetsen uit te voeren om tot een juiste kwalificatie te komen.

Als eerst dient er bekeken te worden of de woning behoord tot het ondernemingsvermogen. Wanneer dit het geval is dan zal de woning deel uit gaan maken van de overlijdenswinst. Hiervoor is dan van belang dat de waarde van de eigen woning eerst wordt berekend. Voor deze berekening moet je dan ook bekijken of er sprake is van een gebruik van de woning en dan op zodanige wijze dat dit het hoofdverblijf vormt van de personen die tot het huishouden van de overledene behoren.

Is dit het geval dan dient de waarde van de woning gesteld te worden op 60% van de WOZ-waarde. Ook geldt er als extra eis dat deze woning ter beschikking dient te blijven aan de personen die deel uitmaakten van het huishouden van de overledene.

Overbrenging woning ondernemingsvermogen

De situatie kan zich ook voordoen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de woning in de hoedanigheid van privé maar dat de woning juist wordt overgebracht naar het ondernemingsvermogen van een van de personen die tot het huishouden van de overledene behoren.

In dit geval dient de woning dan gewaardeerd te worden op de balans tegen een bepaalde waarde. Deze waarde kun je afleiden van de waarde zoals die was vastgesteld voor het berekenen van de overlijdenswinst. In dit geval dus ook 60% van de WOZ-waarde.

Pin It on Pinterest

Share This