Wettelijk is er weinig geregeld aan uitkeringen als het gaat om het verzorgen van nabestaanden. Je hebt nog wel de ANW wat staat voor Algemene Nabestaanden Wet, maar de wet heeft een aantal eisen waardoor vele Nederlandse ingezetenen er geen recht op hebben.

Zo dienen de nabestaanden geboren te zijn voor 1950. Ook dienen zij minstens voor 45% arbeidsongeschikt te zijn en als er sprake is van kinderen dienen deze onder de 18 jaar te zijn. Als er aan deze eisen is voldaan dan heb je recht op maximaal 70% van het minimumloon maar daarbij dient het dan wel zo te zijn dat je eigen inkomen tot een bepaalde grens loopt.

Levensverzekering

Wil jij je nabestaanden goed achterlaten dan kun je altijd een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering afsluiten. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het afsluiten van zo’n verzekering. Je kunt het apart afsluiten maar vaak wordt het ook als combinatieproduct of soms zelf verplicht aangeboden met een hypotheek of een lijfrenteverzekering.

Opdrachten buitenland

Het kan ook voorkomen dat jij je opdrachten voor een bepaalde periode in het buitenland moet gaan uitvoeren. Indien dit minder dan een jaar betreft dan hoef jij je niet druk te maken over je AOW-opbouw.

Is het nu zo dat je voor een aantal jaren in het buitenland je opdracht uitvoert en daar dus woont dan bouw je voor die jaren geen AOW op in die zin, je mist de 2% opbouw per jaar. Je hebt dan wel de mogelijkheid om uit jezelf premie te gaan betalen voor de misgelopen opbouw en dit kan ook met terugwerkende kracht.

Indien je voorheen in het buitenland woonde en je pas ergens na je vijftiende levensjaar in Nederland bent komen wonen is dit een handige optie, want je AOW-opbouw begint te lopen vanaf je vijftiende. Kom je pas met je twintigste in Nederland wonen dan kun je voor de gemiste jaren dus met terugwerkende kracht premie betalen. Hiervoor kun je terecht bij de SVB.

Positie zelfstandige en pensioen

Wanneer je voordat je zelfstandige werd, in loondienst hebt gezeten dan zal je waarschijnlijk daar een pensioen hebben opgebouwd. Op het moment dat je stopt met werken in loondienst zal je ook geen premies meer betalen. Maar je opgebouwde pensioen blijft bestaan. Je dient er dan wel zelf achteraan te gaan wat je aan pensioenaanspraken hebt opgebouwd. Hiervoor kun je dan terecht bij het pensioenfonds.

Weet je niet bij welk pensioenfonds je zit dan zou je misschien een beroep kunnen doen op de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen. Een nadeel kan zijn dat indien je dus bent gestopt met premiebetalingen het pensioenfonds ook geen correcties zal plegen op de door jouw opgebouwde aanspraak. Dit houdt in dat naarmate de tijd verder verstrijkt je pensioenaanspraak veel minder waard zal zijn.

Een ander nadeel is, dat je als zelfstandige je pensioen niet ergens anders kunt inbrengen en daar verder je pensioen kan opbouwen. De enige mogelijkheid is, dat als je opnieuw voor een baas gaat werken, hiervan dien je het pensioenfonds wel op de hoogte te stellen en wel binnen zes maanden.

Pin It on Pinterest

Share This