Bij het omzetten van stakingswinst dient er ook een onderscheidt gemaakt te worden tussen het ondernemingsvermogen en de overlijdenswinst.

Het ondernemingsvermogen gaat over naar de erfgenamen, maar dit geldt niet voor de overlijdenswinst. De overlijdenswinst wordt gewoon belast bij de ondernemer. Uiteraard kan er hier onderuit worden gekomen door te kiezen voor doorschuifing.

Overlijdenswinst

Ga er dus niet vanuit dat overlijdenswinst niet onder de heffing valt. Om de belastingheffing wat betreft overlijdenswinst veilig te stellen wordt de overlijdenswinst als te conserveren inkomen aangemerkt waardoor belastingheffing gegarandeerd is voor de overheid.

Van de belastingdienst zal er dus een conserverende aanslag worden ontvangen. Wel zit er hierin een voordeel aan verbonden. Deze aanslag hoeft niet direct betaald te worden. Indien er een verzoek wordt ingediend om uitstel van betaling hierover te krijgen dan kan dit ook worden verleend en wel voor een periode van 10 jaar.

Wel ligt er een ander nadeel ten grondslag aan overlijdenswinst. Stel dat de overleden ondernemer flink wat verrekenbare verliezen heeft liggen die betrekking hebben op het huidige jaar als voorgaande jaren dan zijn deze verliezen helaas niet verkenbaar met de overlijdenswinst. Eventueel kan er hieronder worden uitgekomen door een beroep te doen op de hardheidsclausule.

Berekening overlijdenswinst

Bij het overlijden van de ondernemer dient de overlijdenswinst berekend dienen te worden. De berekening hiervan geschiedt volgens een bepaalde methode waarbij er rekening gehouden dient te worden met een aantal fiscale componenten.

Zo behoren sowieso tot de overlijdenswinst de fiscale reserves, de goodwill en de stille reserves. Had de overleden ondernemer ook met de investeringsaftrek te maken dan dient er geen rekening gehouden te worden met een eventuele desinvesteringsbijtelling. Wanneer er namelijk sprake is van een staking wat zijn oorzaak vindt in overlijden dan is er in dit geval geen sprake van vervreemding.

Vervreemding is namelijk van belang om te kwalificeren of iets onder de desinvesteringsbijtelling valt. In geval van overlijden is er dus geen sprake van vervreemding dus hoeft er ook geen desinvesteringsbijtelling plaats te vinden.

Pin It on Pinterest

Share This