Werk je als zzp’er thuis en je maakt daarbij gebruik van de aanwezige telefoonaansluiting, waaronder ISDN, dan kun je de abonnementskosten die je hiervoor maakt niet in aftrek brengen van de winst in je aangifte inkomstenbelasting.

Betreft de aansluiting echter een ADSL-aansluiting dan wordt dat niet beschouwd als een telefoonabonnement. De kosten mogen dan onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

Heb je een tweede aansluiting in je eigen woning genomen om zo ongestoord zakelijk te kunnen telefoneren dan zijn de abonnementskosten ook niet aftrekbaar.

Sluit je echter een tweede aansluiting af met het doel om deze te gaan gebruiken om te faxen of er een modem op aan te sluiten dan zijn de kosten wel weer aftrekbaar.

Een andere uitzondering dat geldt, is in het geval je aan abonnement afsluit voor een mobiele telefoon in de hoedanigheid van ondernemer of zzp’er. De kosten zijn dan ook gewoon aftrekbaar.

Bevinden zich telefoonaansluitingen in ruimten die als zakelijk zijn bestempeld dan zijn uiteraard alle kosten gewoon aftrekbaar van de winst.

Pin It on Pinterest

Share This