Wanneer je een artiest bent of een beroepssporter en je ontvangt een beloning dan zullen op deze beloningen loonbelasting/premie volksverzekeringen worden ingehouden.

Dit is anders in het geval er sprake is van dat je als artiest of beroepssporter over een VAR-WUO beschikt. Hierin is dan bepaald dat je dus als zelfstandige werkzaam bent.

Directeur-grootaandeelhouder

Het is ook mogelijk dat je met je BV werkzaamheden gaat verrichten voor een opdrachtgeer. In deze situatie is het dan van belang een onderscheidt te maken of jij of jouw BV als tegenpartij worden gezien.

In de hoedanigheid van directeur-grootaandeelhouder of dga kun je werkzaamheden verrichtten voor de opdrachtgever. Wanneer deze werkzaamheden van zodanige aard zijn dat deze gelijk te stellen zijn met werkzaamheden die een normale werknemer van de opdrachtgever verricht dan kan de kans groot zijn dat de fiscus jou relatie met de opdrachtgever als arbeidsrechtelijk ziet. In dit geval wordt er dus door de BV heen gekeken en ben jij het aanspreekpunt.

Om aan deze twijfels een eind te brengen biedt de Belastingdienst je ook de mogelijkheid te opteren voor een VAR-verklaring. De beslissing die de fiscus in dit geval dan kan nemen is het feit dat de werkzaamheden die je als directeur-grootaandeelhouder verricht, rechtstreeks voor de BV worden verricht. Anders gezegd voor rekening en risico van de BV.

Voor de opdrachtgever is het dan in dit geval duidelijk dat ervan uit kan worden gegaan dat deze niet hoeft te zorgen voor inhouding en afdracht van loonbelasting en premie volksverzekeringen. Voor jou als opdrachtnemer kun je er dan van uitgaan dat de inkomsten die met deze opdracht worden binnengehaald aan de BV ten goede vallen.

Pin It on Pinterest

Share This