Woon je als ondernemer of zzp’er in een woning dat tot jouw ondernemingsvermogen behoort dan dien je een bepaald bedrag, wat ook wel bekend staat als de huurwaarde, in je aangifte inkomstenbelasting als privéonttrekking mee te nemen.

Hieronder volgen er een aantal voorbeeldberekeningen van hoe je de huurwaarde van het privégebruik van de ondernemingswoning kunt berekenen (onderstaand tabel heeft betrekking op het belastingjaar 2012 en is uitgegeven door de Belastingdienst).

Bij WOZ-waarde gaat het om de WOZ-waarde van het woongedeelte alleen.

Tabel berekening huurwaarde privégebruik ondernemingswoning

WOZ-waarde van het woongedeelte

meer dan            niet meer dan       Forfaitpercentage

–                    €      12.500            0,80%

€    12.500

25.000     1,00%
€    25.000

50.000     1,15%
€    50.000

75.000     1,25%
€    75.000

1.040.000     1,40%
€ 1.040.000           –     € 14.560 vermeerderd
met 1,75% van de
woningwaarde voor
zover deze hoger is
dan € 1.040.000

Voorbeeld berekening privégebruik ondernemingswoning

Stel dat de WOZ-waarde van het woongedeelte van de woning wat tot je ondernemingsvermogen behoort € 300.000 bedraagt. Wanneer je het hele jaar hierin verblijft dan bedraagt de huurwaarde:
1,40% van € 300.000, dat is dus € 4.200. Dit bedrag dien je dan als privéonttrekking te vermelden in je winstaangifte.

Zou je, uitgaand van bovenstaand voorbeeld, slechts 6 maanden in de woning verblijven, dan dien je de huurwaarde tijdsevenredig te berekenen. In dit geval bedraagt de huurwaarde dan: 6/12 maal € 4.200 wat uitkomt op € 2.100.

Stel dat de WOZ-waarde nu € 1.400.000 bedraagt. De huurwaarde bereken je dan als volgt.
Sinds je nu uitkomt boven de waarde van € 1.040.000 bedraagt de huurwaarde alvast € 14.560. Echter dien je hierbij een percentage van 1,75% op te tellen dat betrekking heeft op het verschil tussen de WOZ-waarde en de opgegeven € 1.040.000 uit de tabel. Het verschil bedraagt € 360.000 (€ 1.400.000 – € 1.040.000). Hiervan neem je 1,75%, wat uitkomt op € 6.300 (1,75% van € 360.000). Uiteindelijk bedraagt je totale huurwaarde: € 20.860 (€ 14.560 + € 6.300).

Pin It on Pinterest

Share This