Het kan voorkomen dat je als ondernemer of zzp’er in een woning woont dat niet tot je privévermogen behoort. Behoort in dit geval de woning tot jouw ondernemingsvermogen dan zal je als ondernemer te maken krijgen met het begrip huurwaarde waar je rekening mee moet houden bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting.

Je krijgt met de huurwaarde te maken op het moment dat de kosten die gepaard gaan met de bewoning door de onderneming worden gedragen.

Hoe dient deze huurwaarde nu in de aangifte inkomstenbelasting opgenomen te worden?

In de aangifte inkomstenbelasting dient de huurwaarde terug te komen in de vorm van een privéonttrekking. Dit betekent dus dat je als ondernemer een bepaald bedrag bij je winst dient op te tellen.

Waarom wordt er een huurwaarde gehanteerd?

In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om een exacte kostentoerekening te maken wat betreft voor het gedeelte dat met de eigen bewoning te maken heeft. De kosten worden namelijk vaak voor het pand in het geheel gemaakt.

Hoe wordt de huurwaarde bij privégebruik van een ondernemingswoning dan berekend?

De huurwaarde wordt op basis van een forfaitaire regeling berekend. De reden hiervoor is dat de kosten, lasten en afschrijvingen die in ondernemingssfeer in aftrek worden gebracht ook betrekking hebben op het gedeelte dat voor eigen bewoning is bestemd. Vandaar dat de huurwaarde dus als privéonttrekking wordt bestempeld.

Hoe ziet de forfaitaire regeling er dan uit met betrekking tot privégebruik van de ondernemingswoning?

De Belastingdienst heeft hiervoor een speciale staffel ontwikkeld waarbij er op basis van de hoogte van de WOZ-waarde van het woongedeelte er een percentage wordt vastgesteld. Dit percentage dient dan met de WOZ-waarde te worden vermenigvuldig om zo tot de huurwaarde te komen die je in je belastingaangifte dan bij je winst dient op te tellen.

Pin It on Pinterest

Share This