De boekhouding en achteraf ontvangen huur

Drijf je een onderneming, het huren van bedrijfsmiddelen of onroerend goed kan dan onderdeel daarvan uitmaken. Tijdens het boekhouden dien je daar op een speciale manier mee om te gaan.

Stel dat je als ondernemer een pand verhuurt waarvan je de huur achteraf ontvangt voor een periode van 3 maanden.
Als creditsaldo heb je ook uitstaan een bedrag van € 20.000. Per 1 december ontvang je de huur van de afgelopen 3 maanden. Het gevolg hiervan is dat de rekening huur voor de periode december nog niet gecrediteerd is.

Overboeken bij het boekhouden

Ga je nu de rekening overboeken naar de winst-en-verliesrekening, dan is de opbrengst te laag gewaardeerd op dat moment. Je dient dus het bedrag dat je nog moet ontvangen ook mee te nemen in de overboeking. De sluitpost luidt dan als volgt.

Huur 21.000
Aan w/v-rekening 21.000

Wanneer de sluiting heeft plaatsgevonden, dan vertoont de rekening huur een debetsaldo van € 1.000. Dit bedrag is te omschrijven als te vorderen huur en vormt dus een bezit wat dan ook in zodanige vorm op de balans wordt genoteerd.

Rekening huur en de boekhouding

De rekening huur komt er dan als volgt uit te zien.

Het creditsaldo vertoont een rekening huur telling van € 20.000. Aan de debetzijde verschijnt er een bedrag van € 21.000 met als omschrijving w&v-rekening. De rekening huur wordt daarna afgesloten met een creditsaldo van € 1.000 euro om vervolgens weer geopend te worden met een debetsaldo per 1/1 van het volgende jaar, dat aangeeft dat het een bezit op de balans voorstelt.

Kolommenbalans

Verwerk je deze mutaties in de kolommenbalans, dan krijg je op de saldibalans aan de creditzijde een bedrag van € 20.000. Op de winst-en-verliesrekening komt er aan de creditzijde een bedrag te staan van € 21.000. En op de balans komt er een bedrag aan de debetzijde te staan van € 1.000.

Uitstelposten

In de boekhouding zijn er speciale benamingen voor vooruitbetaalde kosten en vooruitontvangen opbrengsten. Deze staan ook wel bekend als uitstelposten.

Anticipatieposten

Is er echter sprake van opbrengsten die je al hebt gegenereerd maar nog niet zijn ontvangen en kosten die op een huidige periode betrekking hebben maar nog niet zijn betaald, dan wordt er gesproken over anticipatieposten.

In het geval van posten die overlopen heb je ook de mogelijkheid om het gebruik van de gemengde rekening te omzeilen. Hiervoor zijn
er de volgende rekeningen beschikbaar.

 • De rekening nog te betalen bedragen
 • De rekening vooruitbetaalde bedragen
 • De rekening vooruitontvangen bedragen
 • De rekening nog te ontvangen bedragen
 • Je kunt nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen omschrijven als rekeningen van bezit. En vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen omschrijven als rekeningen van schuld.

  Journaalpost

  Vooruitontvangen huur. Kijken we naar de huur dat is vooruitontvangen, dan kun je de volgende boeking maken.

  Huur
  Aan vooruitontvangen bedragen

  In dat geval dien je dan bij de rekening huur als omschrijving voor het bedrag per 31 december, memoriaal/diversenpostenboek te gebruiken.

  Achteraf ontvangen huur. In geval er sprake is van achteraf ontvangen huur, dan boek je:

  Nog te ontvangen bedragen
  Aan huur

  In dat geval dien je bij de rekening huur als omschrijving voor het bedrag per 31 december, ook memoriaal/diversenpostenboek te gebruiken.

  Heb je te maken met huur binnen je onderneming. Bij het boekhouden dien je daar op een speciale manier mee om te gaan. Let bij de verwerking met name op als er sprake is van vooruitontvangen of achteraf ontvangen huur.

  Pin It on Pinterest

  Share This