Bankboek en verwerking mutaties in de boekhouding

Een bankboek is eigenlijk een gespecificeerde dagboek. Je verwerkt er namelijk cijfers in van een bepaalde soort, in dit geval bankmutaties. Heb je een bankboek samengesteld, dan is het daarbij van belang dat de mutaties aan zowel de debet- als de creditzijde op de juiste manier worden verwerkt. In dit onderdeel gaan wij daarop wat dieper in. Wat je doet is het volgende.
Je begint eerst met het opmaken van aparte totaaltellingen van zowel de debet- als de creditzijde. Neem je de debetzijde, de mutatie hiervan is het totaal minus het beginsaldo. Neem je de creditzijde, de mutatie hiervan het totaal minus het eindsaldo.

Voorbeeld debetzijde bankboek

Stel dat de debetzijde bestaat uit het volgende. Je hebt een aantal posten voor debiteuren, een aantal posten voor diverse kosten en een beginsaldo per 1/1 (de PM rekening in dit geval).
Als we aan de PM rekening een beginsaldo toekennen van € 1.000, een totaal voor de post debiteuren van € 2.500 en voor de post diverse kosten ook € 2.500, dan kom je uit op een totaaltelling van € 6.000. In dit geval is de debetmutatie € 6.000 minus € 1.000 wat uitkomt op € 5.000. In het bankboek verwerk je dan uiteindelijk alleen de toename.

Journaalpost debetzijde bankboek

De journaalpost luidt dan als volgt:
Bank 5.000
Aan debiteuren 2.500
Aan diverse kosten 2.500

Creditzijde bankboek

Als we nu als voorbeeld de creditzijde nemen, dan ziet het plaatje er als volgt uit.
Stel we hebben een eindsaldo van € 500, in dit geval komt dat onder de rekening PM met als omschrijving saldo. Daarnaast hebben we een aantal posten die betrekking hebben op de crediteuren. Het totaal daarvan is € 3.000 en daarnaast zijn er ook nog een aantal posten die allemaal onder interest vallen met een totaalbedrag van € 2.500. Hier bedraagt de totaaltelling aan de creditzijde € 6.000 en de creditmutatie bedraagt € 6.000 minus € 500 is € 5.500.

Journaalpost creditzijde bankboek

Verwerking hiervan in een journaalpost levert het volgende op:
Crediteuren 3.000
Interest 2.500
Aan bank 5.500
Ook hier geldt weer dat alleen de toename wordt geboekt.
In dit onderdeel van de cursus boekhouden hebben wij het over het bankboek gehad. In een ander deel zullen wij een ander dagboek onder de loep nemen.
 

Pin It on Pinterest

Share This