Collectieve overdrachtsposten en journaalposten bij het boekhouden

Tijdens het boekhouden worden bij de methode van enkele overdrachtsposten boekingsdocumenten stuk voor stuk gejournaliseerd en ook stuk voor stuk in het grootboek geboekt.

Bij de methode van collectieve overdrachtsposten worden de boekingsdocumenten eerst onderverdeeld naar soort. Na deze onderverdeling worden de posten die bij elkaar horen in een apart dagboek genoteerd en pas aan het eind van een bepaalde periode worden de dagboeken gejournaliseerd. Dit gebeurt dan in een keer en per mutatie afzonderlijk. Daarna vindt de normale overboeking plaats naar het grootboek.

Boekhouden en verschil enkele- en collectieve overdrachtsposten

Het grote verschil is, dat bij de methode van enkelvoudige overdrachtsposten alle boekingsdocumenten worden geboekt in een memoriaal of dagboek . Terwijl bij de collectieve overdrachtsposten het memoriaal wordt onderverdeeld in verschillende dagboeken.

Stel we hebben het volgend voorbeeld. We hebben een beginbalans met daarin diverse mutaties die naderhand plaatsvinden. Vanuit deze situatie kun je dan op de volgende manier de methode van collectieve overdrachtsposten toepassen. Je stelt eerst de journaalposten op van desbetreffende dagboeken. Daarna stel je op basis van deze gegevens het grootboek samen en uiteindelijk dien je de kolommenbalans op te stellen.

Uitwerking collectieve overdrachtsposten en journaal

Een praktische uitwerking wat betreft journaalposten van het bovenstaand voorbeeld geschiedt op de volgende manier.

Beginbalans

Stel dat wij de volgende beginbalans hebben.

Aan de debetzijde hebben we staan:

Gebouwen
Inventaris
Vervoermiddelen
Voorraad

En aan de creditzijde:

Eigen vermogen
Hypotheek
Crediteuren
Banken

Kas-bankboek

Dan hebben we een kas-bankboek met de volgende opstelling.

Debetzijde:

Kas
Bank
Debiteuren
Loonheffing

Creditzijde:

Kas
Bank
Crediteuren
Lonen
Privé

Verkoopboek

Een verkoopboek met daarin een onderverdeling van de goederen, omzetbelasting, de kostprijs en het totaalbedrag.

Inkoopboek

Een inkoopboek met daarin goederen, omzetbelasting en een totaalbedrag.

Diverse postenboek

Tevens zijn er ook nog enkele mutaties betreffende afschrijvingen zoals: Afschrijving gebouwen en afschrijving vervoermiddelen. Al deze posten worden ondergebracht in het diverse postenboek.

Journaalpost kas-/bankboek

Op basis van deze gegevens luidt de journaalpost voor de debetzijde van het kas-bankboek:

Kas
Bank
Aan debiteuren
Aan loonheffing

Voor de creditzijde luidt de journaalpost:

Crediteuren
Lonen
Privé
Aan Kas
Aan Bank

Journaalpost verkoopboek

Voor de verkoopboek maak je dan de volgende journaalpost:

Debiteuren
Aan voorraad
Aan brutowinst
Aan te betalen omzetbelasting

Journaalpost inkoopboek

Voor het inkoopboek luidt de journaalpost:

Voorraden
Aan Te vorderen BTW
Aan Crediteuren

Journaal diversenpostenboek

En de journaalpost die je voor het diverse postenboek maakt luidt dan:

Afschrijvingskosten
Aan gebouwen
Aan vervoermiddelen

Op deze wijze kan er dus tijdens het boekhouden een uitwerking worden gegeven aan collectieve overdrachtsposten en journaalposten.

Pin It on Pinterest

Share This