Combineren dagboeken binnen de boekhouding

Dagboeken kun je ook combineren binnen de boekhouding. Zo zou je bijvoorbeeld het kas- en bankboek in een dagboek kunnen samenvatten als je aan het boekhouden bent. In het geval van een kas- en bankboek samen ziet zo’n gecombineerd dagboek er dan als volgt uit.

Je hebt een kopje met de datum, een kopje met de naam van de rekening, een kopje omschrijving en daarna volgen er twee kopjes genaamd kas en bank. Dezelfde indeling hou je dan ook aan voor de creditzijde.

Boekhoudmutaties praktijk

In de praktijk gaat het er als volgt aan toe wanneer er mutaties dienen plaats te vinden. Sowieso begin je met de beginsaldi. Voor zowel kas als bank geldt dat je opent met de rekening PM met als omschrijving saldo. Daarna kun je beginnen met het boeken van de mutaties.

Stel je hebt iets verkocht en ontvangen per kas. Dan boek je hiervan aan de debetzijde onder de rekening debiteuren het bedrag onder het kopje kas.

Heb je iets verkocht en ontvangen per bank. Dan boek je hiervan aan de debetzijde onder de rekening debiteuren het bedrag onder het kopje bank.

Indien je een rekening voor autoreparatie per bank hebt betaald, dan komt er aan de creditzijde onder de rekening autokosten met als omschrijving reparatie een bedrag onder het kopje bank.

Stel dat je een rekening voor autoreparatie per kas hebt betaald, dan komt er aan de creditzijde onder de rekening autokosten met als omschrijving reparatie een bedrag onder het kopje kas.

Journaalposten dagboek

De journaalpost voor de debetzijde luidt dan als volgt:

Kas
Bank
Aan debiteuren

En voor de creditzijde luidt de journaalpost:

Autokosten
Aan bank
Aan kas

Uiteraard dien je dan beide dagboeken af te sluiten door de juiste boeking of aan de debet- of aan de creditzijde te maken van respectievelijke dagboeken.

Efficiënt boekhouden is ook mogelijk door dagboeken te combineren. In dit artikel hebben wij dat gedemonstreerd middels een combinatie van het kas en –bankboek.

Pin It on Pinterest

Share This