In dit artikel bekijken wij de samenhang tussen interestkosten en de gemengde rekening binnen de boekhouding. Voor een verdieping in overige onderwerpen, neem een kijkje in onze uitgebreide administratiecursus.

Stel nu dat je te maken hebt met interestkosten en die worden vooruitbetaald. In dat geval verloopt de procedure van de gemengde rekening als volgt.

Laten wij aannemen dat de rekening interest per 31 december een debettelling heeft van € 10.000. Op 1 november wordt er voor een bedrag van € 4.000 interest vooruitbetaald voor vier maanden.

In deze situatie is er sprake van het feit dat de rekening interest eigenlijk een bedrag aangeeft dat te hoog blijkt te zijn. De kosten hebben namelijk niet volledig betrekking op het desbetreffend jaar. In dat geval zijn er intrestkosten in het bedrag opgenomen die betrekking hebben op het volgende jaar. Hier gaat het dan om interestkosten dat voor twee maanden vooruit is betaald.

In geld uitgedrukt bedraag dat: ½ * 4.000 = € 2.000. De € 2.000 aan interestkosten behoort dan toe aan het volgend jaar. Je kunt ook zeggen dat de rekening interestkosten een te hoog bedrag aangeeft aan kosten, in dit geval bedraagt dat € 2.000. In het echt bedraagt de huur over de afgelopen periode daadwerkelijk dus € 8.000 in plaats van € 10.000.

Overboeken winst-en-verliesrekening

Wanneer je nu tijdens het boekhouden het bedrag gaat overboeken naar de winst-en-verliesrekening boek je het daadwerkelijk bedrag. In dat geval luid je journaalpost waarmee je de rekening interestkosten afsluit:

 • Winst-en-verliesrekening 8.000
 • Aan intrestkosten 8.000
 • Wel zit je dan nog met een bedrag van € 2.000 dat ook ergens een bestemming moet krijgen. Dit bedrag van € 2.000 is een debetsaldo en dien je te beschouwen als een stukje vooruitbetaalde kosten. Deze vooruitbetaalde kosten hebben betrekking op het volgend jaar. In dat kader dien je het bedrag van € 2.000 euro te beschouwen als een stukje bezit dat overgeboekt dient te worden naar de balans.

  De rekening interest ziet er dan als volgt uit.

  Aan de debetzijde staat de telling. An de creditzijde neem je op met als omschrijving V&W-rekening het bedrag van € 8.000. Daarna sluit je de rekening interest af met een bedrag van € 2.000 aan de creditzijde met als omschrijving balans.

  Ook hier is er dus sprake van een gemengde rekening. De rekening interestkosten is namelijk naast een hulprekening van het eigen vermogen binnen de boekhouding ook een rekening van bezit.

  Pin It on Pinterest

  Share This