Journaalpost interestkosten achteraf betalen

Heb je bedrijfsmiddelen nodig voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten, dan zal je deze vaak dienen te financieren. Financieren kan met eigen vermogen, je hoeft dan niet bij derden langs voor financiële steun. Daarnaast kan het financieren ook gebeuren met behulp van vreemd vermogen.

Nu kan het financieren middels vreemd vermogen op korte termijn plaatsvinden, bijvoorbeeld ingeval van crediteuren maar het kan ook op lange termijn plaatsvinden. In dat geval wordt er over een lening gesproken. Sluit je een lening als ondernemer of zzp’er af, dan moet je vaak kosten in de vorm van rente of interest betalen.

Dat je interest dient te betalen over een lening heeft te maken met het feit dat het sluiten van een lening vergeleken kan worden met het huren van geld. De rente of interestkosten die gepaard gaan met een lening kunnen vooraf of achteraf worden voldaan.

Boekhouden en journaalpost verwerking interest

Stel dat je een lening voor de onderneming hebt afgesloten, groot € 200.000 tegen 6% rente per jaar. De interest betaal je achteraf per halfjaar per bank op 31 mei en 30 november.

Op basis hiervan kun je de volgende journaalposten met betrekking tot de interestkosten maken.

Journaalpost interestkosten per maand € 1.000 (200.000*6%)/12)

Interestkosten € 1.000
Aan nog te betalen bedragen € 1.000

Journaalpost betaling interest in mei en november € 6.000 (6*1.000)

Nog te betalen bedragen € 6.000
Aan bank € 6.000

Hierboven hebben we in het kort behandeld hoe je met interest in de boekhouding dient om te gaan. Let daarbij op het feit of je de interest vooruit of achteraf betaalt. De journaalposten dienen dan overeenkomstig opgesteld te worden.

Pin It on Pinterest

Share This