Verwerking lonen in de boekhouding

Heb je als ondernemer personeel in dienst, dan zal je uiteraard lonen dienen uit te betalen. Wanneer je de betalingen in de boekhouding gaat verwerken, dan kan dat op een aantal manieren. In deze module boekhouding voor de zelfstandige gaan we voor de eenvoud ervan uit dat de betalingen geschieden per bank.

Stel dat het totaal aan lonen over een bepaalde maand € 40.000 euro bedraagt. Voor het gemak gaan we uit van fictieve bedragen. Hiervan heeft betrekking € 10.000 op de loonheffing en € 4000 op de sociale premies.

Wanneer je de betaling via de bank laat verlopen heb je twee mogelijkheden. Je kunt alleen het nettobedrag vermelden of je kunt het brutobedrag vermelden en tevens de inhoudingen.

Verwerking lonen netto in de boekhouding

Ga je alleen het nettobedrag verwerken in het bankboek, dan dien je tevens de specificering hiervan te maken in het diversenpostenboek en op basis daarvan maak je dan de journaalposten op.

Verwerk je alleen het nettobedrag, dan komt er aan de creditzijde van het bankboek te staan, de datum van betaling, een tegenrekening met de naam lonen, als omschrijving de maand waar het om gaat en als bedrag neem je op € 26.000 euro (40.000 – 10.000 – 4.000).

De journaalposten luiden dan:

Nettolonen 26.000
Aan bank 26.000

En voor de verwerking in het diverse postenboek maak je op:

Lonen 40.000
Aan loonheffing 10.000
Aan te betalen sociale lasten 4.000
Aan nettolonen 26.000

Nettolonen dien je net als de rekening kruisposten te behandelen. Dit is een tussenrekening.

Administratieve verwerking lonen bruto

Ga je met het brutobedrag aan de slag door verwerking middels het bankboek, dan gaat dat als volgt. Aan de creditzijde komt er te staan het bedrag van € 40.000 met als tegenrekening lonen, een datum en als omschrijving de maand waar het over gaat.

Aan de debetzijde van het bankboek boek je dan onder de tegenrekening loonheffing het bedrag van € 14.000, als omschrijving de maand waar het over gaat en de tegenrekening die je opneemt is de rekening sociale lasten met een bedrag ter grootte van € 4.000

De journaalposten die je dan opmaakt luiden als volgt:

Bank 14.000
Aan loonheffing 10.000
Aan te betalen sociale lasten 4.000
Lonen: 40.000
Aan bank 40.000

Zoals je hebt gezien, heb je personeel in dienst, uitbetalingen van lonen dienen dan op een bepaalde manier te geschieden. Belangrijk daarbij is het onderscheidt tussen bruto en netto en de daarbij behorende journaalposten.

Pin It on Pinterest

Share This