Verkeerde cijfers in de boekhouding

Correctie Journaalposten Betekenis – Boekhouden deel 15

Correctie journaalposten vormt het onderwerp van dit artikel. Hiervoor hebben we het gehad over voorafgaande journaalposten. Het deel wat hierna volgt gaat over voorraadverschillen en het journaal. Waar er wordt gewerkt daar worden er fouten gemaakt. Zo zal het ook voorkomen dat wanneer je als ondernemer of zzp’er bezig bent met de boekhouding, je een bepaalde transactie verkeerd geboekt kan hebben. Het gaat er hier dan niet om dat je vergeten bent een aantal journaalposten op te maken. Nee, je hebt wel de juiste journaalposten gebruikt, alleen klopt het bedrag niet.

Krijg je met een dergelijk geval te maken, dan dien je een verbetering aan te brengen in de boekhouding middels een speciale correctie journaalpost. Zo’n correctie journaalpost kun je het beste opstellen door gebruik te maken van een regel. Stel jezelf de volgende vragen. Wat had er geboekt moeten worden? Wat is er geboekt?

Op basis van deze regel dien je het verschil tussen “wat had er geboekt moeten worden” en “wat is er geboekt” te verwerken in een correctie journaalpost.

Voorbeeld correctie journaalpost

Stel dat je over de afgelopen maand aan autokosten hebt betaald € 400. De betaling heb je op de juiste wijze gejournaliseerd, alleen blijkt nu dat je er een verkeerd bedrag bij hebt vermeld. Het juiste bedrag aan autokosten bedraagt € 500.

Als we deze scenario in journaalposten gaan gieten, dan kun je de volgende opstelling maken.

Er is geboekt:

foutieve boeking boekhouding

Er had geboekt moeten worden:

Voorbeeld correctie journaalpost

Op basis van deze twee journaalposten kun je nu het verschil bepalen.

Het verschil aan

autokosten bedraagt € 100 (500-400) en voor kas bedraagt het verschil ook € 100 (500-400). Voor beide rekeningen is het te corrigeren bedrag dus € 100.

Op basis hiervan kun je dan de volgende correctie journaalpost opmaken:

journaalposten bedrag correctie

Overzicht correctiebedragen

Je kunt de bedragen voor de correctie journaalposten ook sneller achterhalen door het maken van een overzicht met daarin opgenomen desbetreffende grootboekrekeningen. Het overzicht kan er dan als volgt uitzien…

grootboekrekeningen

Slot

leren boekhouden correctie journaal

Heb je tijdens het boekhouden journaalposten gebruikt waarvan de bedragen niet kloppen, dan kun je dat middels correctie journaalposten op een simpele wijze rechttrekken. De hele boekhouding overhoop halen is dus niet nodig.

Pin It on Pinterest

Share This