Regelmatige financiële transacties

Dagboek en de Boekhouding Voorbeeld | Deel 17 Boekhouden

Dagboek en boekhouden vormt het onderwerp van dit artikel. Voorgaand hebben we het gehad over voorraadverschillen en verwerking daarvan. Het deel hierna van de beginners serie boekhouden zal gaan over debiteuren. Dat je als ondernemer of zzp’er een druk bestaan hebt is geen geheim. Dien je de boekhouding zelf uit te voeren, dan wil je dat zo snel mogelijk en uiteraard efficiënt gedaan krijgen.
Eén van de manieren hoe je hier vorm aan kunt geven is, door gebruik te maken van dagboeken. Een dagboek is niets anders dan een overzicht waarin alle financiële transacties naar een bepaald soort zijn opgenomen. Zo kun je denken aan een dagboek kasontvangsten waarin je alle ontvangsten per kas boekt. Of een dagboek verkopen op rekening waar je al de op rekening verkochte goederen in verwerkt.
Kortom, zodra je in de onderneming bepaalde transacties hebt lopen die met regelmaat terugkomen, dan kun je daarvoor een dagboek aanmaken.

Dagboeken

De naam dagboek komt ook in andere varianten voor en dan met name in boekhoudprogramma’s. Varianten op de naam dagboek zijn onder andere: invoerlijst, mutatielijst of mutatie-overzicht en conceptboeking.

variaties begrip dagboek

Standaard zal een onderneming een aantal dagboeken hebben die in principe bij elk type bedrijf voorkomen. Je kunt aan de volgende standaard dagboeken denken.

 

  • Kasboek: hierin boek je alle uitgaven en ontvangsten die per kas lopen.
  • Bankboek: hierin boek je alle uitgaven en ontvangsten die per bank lopen.
  • Giroboek: hierin boek je alle uitgaven en ontvangsten die per giro lopen.
  • Inkoopboek: Hierin verwerk je alle inkopen die op rekening plaatsvinden.
  • Verkoopboek: Hierin verwerk je alle verkopen die op rekening plaatsvinden.

 
.

Diverse postenboek

Een aparte plaats neemt het diverse postenboek in beslag…

Het diverse postenboek is een soort vangnet. Alle financiële feiten die je niet kwijt kunt in bovengenoemde dagboeken en die tevens slechts sporadisch voorkomen, verwerk je in het diverse postenboek. Een andere naam dat aan dit dagboek wordt meegeven is ook wel het memoriaal.

Heb je eenmaal vastgesteld welke dagboeken voor je eigen onderneming van belang zijn, dan zal je op basis van efficiënt werken deze dagelijks dienen bij te houden.

diverse postenboek of memoriaal

Collectieve journaalpost

Ben je eenmaal zover gekomen dat het dagboek niet meer bijgewerkt hoeft te worden, dan kun je een journaalpost opmaken zodat een verdere verwerking hiervan in de boekhouding kan plaatsvinden. In dat geval maak je maar één journaalpost op van alle financiële transacties in het dagboek. Zo’n journaalpost wordt ook wel een collectieve journaalpost genoemd.

journaliseren dagboek

Voorbeeld dagboek

Hieronder volgt er een willekeurig voorbeeld van een dagboek. In dit geval het inkoopboek over een bepaalde maand…

voorbeeld dagboek

Op basis van deze gegevens kun je dan de volgende collectieve journaalpost opmaken.

collectieve journaalpost voorbeeld

Heb je te maken met een hoop mutaties, lees dan ons artikel over collectieve overdrachtsposten.

Slot

beginners serie boekhouden deel 17 zzp bedrijf

Heb je binnen de onderneming te maken met transacties die onder een algemene titel te rangschikken vallen, dan kun je gebruikmaken van een dagboek. Heb je te maken met incidentele transacties, ook dan kun je daarvoor een dagboek gebruiken. We hebben het dan over het diverse postenboek of memoriaal.

Pin It on Pinterest

Share This