Creditnota en de boekhouding

 Journaalpost Retourinkopen | Boekhouden ZZP deel 12

Journaalpost retourinkopen is het onderwerp van dit artikel. Het vorige deel van de online boekhoudcursus ging over prive ontrekkingen en stortingen. Het deel hierna gaat over journaalpost verkoopretouren.  Verkoop je in de hoedanigheid van zzp ondernemer artikelen middels een webshop of winkel, dan kan het voorkomen dat ingekochte goederen geretourneerd zullen moeten worden. Enkele oorzaken kunnen zijn dat de goederen verkeerd zijn geleverd of gewoon beschadigd zijn aangekomen. Krijg je hiermee te maken, dan zal je als inkopende partij een creditnota ontvangen.

Inkoopfactuur

De creditnota dient uiteraard ook verwerkt te worden in de boekhouding. De journaalposten in verband met de retourinkopen zijn eigenlijk niets anders dan het omgekeerde van wat je bij de inkoop hebt geboekt.

Stel je hebt op rekening ingekocht en ontvangen een partij computers op 1 december ter waarde van € 5.000 excl. BTW.

Op de inkoopfactuur staat het volgende.

voorbeeld inkoopfactuur

Journaalpost inkoop en creditnota

De journaalpost die je van deze inkoop dient op te maken luidt dan als volgt…

Journaalpost inkoop

Bij aankomst blijkt nu dat er 2 computers beschadigd zijn. Deze twee computers worden teruggestuurd en in verband hiermee wordt er een creditnota opgemaakt.

De creditnota luidt als volgt.

boekhouding en en creditnota

Journaalpost retourinkopen

Op basis van deze creditnota kun je dan de volgende journaalpost opmaken…

Journaalpost retourinkopen

Slot

Je ziet het, het opmaken van een journaalpost in verband met een retourinkoop is niets anders dan het omgekeerde van de journaalpost van de inkoop. Uiteraard zijn er weer een aantal andere variaties mogelijk. Door uit te gaan van deze basisverwerking moeten ook die geen probleem opleveren.

Pin It on Pinterest

Share This