Journaalposten nader bekeken

Voorbeeld Journaalposten | Boekhouden ZZP deel 9

Voorbeeld journaalposten is war we het nu over gaan hebben. Het deel hiervoor is het journaliseren uitgelegd. Het volgende artikel uit deze reeks gaat over de btw. Ben je bezig met journaalposten, dan is het vanwege praktische redenen het beste deze onder elkaar te plaatsen door gebruikmaking van een werkblad hiervoor. Heb je een reeks van deze bladen, dan kun je dit geheel bestempelen als het journaal dat je beheert.

Zoals je nu weet is het journaal niets anders dan een verzameling boekingsfeiten die elk apart worden weergegeven. Deze boekingsfeiten worden geboekt naar het moment van ontstaan, op rangschikking van datum dus. Daarnaast dien je ook te weten, dat wanneer je het journaal gaat visualiseren in de boekhouding, je het journaal dient te plaatsen voor het traject van het grootboek.

Voorbeeld journaalposten

Hetgeen hiervoor is vermeld, omtrent de visualisatie van het journaal, ziet er schematisch als volgt uit.

visualisatie journaal boekhouding

Op basis van dit schema kun je in de praktijk het verwerken van financiële feiten splitsen in twee onderdelen, namelijk het onderdeel journaal en het onderdeel grootboek.

Als voorbeeld volgt er hieronder een journaal van een fictief bedrijf betreffende financiële feiten die zich hebben voorgedaan in een bepaalde maand.

Het is ook van belang dat op het moment dat je begint met het journaal, je het journaal dient te openen met de tellingen zoals die voorkomen op de beginbalans. Je dient dit te doen vanwege het feit dat je daardoor op een later tijdstip controle kunt uitoefenen om te zien of alles wel correct is geboekt.

Zoals je weet is de telling van een beginbalans niets anders dan het totaal van respectievelijk de debet- en de creditzijde.

Het overzicht van de financiële feiten:

overzicht van de financiële feiten

En op basis van deze financiële feiten kun je dan het volgende journaal opstellen.

voorbeeld journaalposten

Zoals je ziet zijn de totaaltellingen van het journaal gelijk. Dit is eigenlijk vanzelfsprekend omdat op het moment dat je een bepaald bedrag gaat debiteren je hetzelfde bedrag ook ergens dient te crediteren.

Voorbeeld verwerking grootboek

Wanneer je het grootboek in dit plaatje gaat betrekken, dan dien je de diverse grootboekrekeningen eerst te openen vanuit de balans…

Heb je dat eenmaal gedaan, dan dien je deze rekeningen verder bij te werken vanuit het journaal dat je hebt opgesteld. Voor elke journaalpost die je verder verwerkt in desbetreffende grootboekrekeningen dien je voor jezelf bij te houden of je deze ook daadwerkelijk hebt verwerkt. In principe ben je gewoon aan het afvinken.

Als we bovenstaande verwerking in een voorbeeld gooien, dan kan dit er gedeeltelijk als volgt uitzien.

voorbeld verwerking grootboek

Om het een en ander overzichtelijker te maken zijn er in de grootboekrekeningen gebruik gemaakt van het boekstuknummer en het nummer van de rekeningen.

Ook zie je dat de grootboekrekeningen geopend worden vanaf de balans met daarbij het correspondeerde bedrag (de beginbalans is in dit voorbeeld niet opgenomen, de genoemde bedragen zijn fictief). Bij bank bijvoorbeeld is dat een bedrag van 2.000 met als omschrijving balans. En hetzelfde geldt voor het journaal, deze is geopend met de totaaltellingen (50.000 namelijk).

Het journaal als controlemiddel dient overeen te komen met de totaaltellingen van de proefbalans. Als dat niet zo is, dan weet je dat je ergens een fout hebt gemaakt.

Enkelvoudige en collectieve journaalpost

Bij het journaliseren heb je ook nog de mogelijkheid om te journaliseren in termen van totaliteit. Wat er hier gebeurt, is het volgende…

collectieve journaalpost

Normaliter boek je een journaalpost naar aanleiding van een enkel financieel feit. Stel je koopt goederen op rekening voor € 1.000 dan zou je in dit geval boeken:

  • 700 Voorraad goederen € 1.000
  • Aan 140 Crediteuren € 1.000

Als je nu niet gaat boeken per feit maar in totaliteit, dus je boekt alle gelijksoortige transacties die voorkomen in een bepaalde periode, dan kun je in dat geval ook een journaalpost creëren die betrekking heeft op al deze financiële feiten bij elkaar. Stel dat er in totaal voor € 10.000 is ingekocht, dan luidt de journaalpost:

  • 700 Voorraad goederen € 10.000
  • Aan 140 Crediteuren € 10.000

Hier spreek je dan van een collectieve journaalpost. In het eerste geval spreek je van een enkelvoudige journaalpost. Beide manieren van journaliseren leiden uiteindelijk tot dezelfde uitkomst. Het is waar je voor kiest.

Slot

Het verwerken van financiële feiten kun je op een efficiënte manier bewerkstelligen door eerst journaalposten op te maken. Dat het je allemaal kunnen zien middels de illustratie van een aantal voorbeeld journaalposten. Heb je die eenmaal opgemaakt, dan is het bijhouden van de grootboekrekeningen een kwestie van overnemen en afvinken.

Pin It on Pinterest

Share This