Privéhandelingen en de boekhouding

Prive-Ontrekkingen en Prive-Stortingen Intro |  Boekhouden ZZP deel 11

Dit artikel gaat over prive- ontrekkingen en stortingen en vormt deel 11 binnen de reeks. Het vorig artikel ging over de omzetbelasting en de boekhouding. Het deel hierna zal gaan over retour-inkopen en journaal. Bij het runnen van een bedrijf kan het voorkomen dat je in de hoedanigheid van ondernemer geld uit kas zal halen voor aanschaf of betalingen van zaken in privé. Hetzelfde kan ook gebeuren met betrekking tot goederen die tot het ondernemingsvermogen behoren. Ook deze kunnen uit de onderneming gehaald worden en in privé gebruikt worden.

 

Het omgekeerde is ook mogelijk. Als zzp’er of ondernemer kun je bijvoorbeeld geld dat tot privé behoort in de onderneming inbrengen. Hetzelfde geldt voor goederen die tot het privébezit behoren en die je inbrengt in de onderneming.

 

Al deze handelingen leveren absoluut geen probleem op ten opzichte van de fiscus zolang je maar bij het doen van de boekhouding en aangifte inkomstenbelasting een melding van deze bedragen maakt.

Privéonttrekking

Geld/goederen uit de onderneming halen voor privégebruik wordt ook wel omschreven als privéonttrekking.

begrip prive ontrekking

Privéstorting

Geld/goederen inbrengen in de onderneming vanuit privé wordt ook wel omschreven als privéstorting.

begrip prive storting

Hulprekening privé eigen vermogen

Privéonttrekkingen en privéstortingen zorgen ervoor dat het eigen vermogen van de onderneming respectievelijk zal afnemen dan wel zal toenemen. Om deze veranderingen te kunnen bijhouden en vanwege het feit dat deze veranderingen te maken hebben met het eigen vermogen, dienen deze verwerkt te worden in een nieuwe hulprekening van het eigen vermogen.

De hulprekening van het eigen vermogen waar je de privéonttrekkingen en privéstortingen bijhoudt, wordt ook wel de rekening privé genoemd.

Belangrijk is, dat je de hulprekening privé niet moet beschouwen als een kosten- of een opbrengstenrekening. Daar staat de rekening geheel los van.

Voorbeeld journaalposten privéonttrekking en privéstorting

Als zzp of ondernemer ga je met deze handelingen in de boekhouding op de volgende wijze om…

Voorbeeld privéonttrekkingen

Stel dat je op een mooie zomerdag € 100 uit kas haalt om een terrasje te pakken met het gezin. In dat geval haal je uit ondernemingskas een bedrag dat je voor privédoeleinden gaat gebruiken. De journaalpost die je dan in de boekhouding moet verwerken luidt als volgt.

voorbeeld prive ontrekkingen

Voorbeeld privéstortingen

Stel je hebt een computer nodig voor de onderneming. Een nieuwe kopen, daar heb je op dit moment vanwege slecht lopende zaken even geen zin in. Het geld dat je gaat uitgeven kun je namelijk beter besteden aan het binnenhalen van cliënten. Aangezien je zoon het de laatste tijd wat slecht doet op school besluit je zijn computer maar in te brengen in de zaak. Laten we ervan uitgaan dat de waarde € 500 bedraagt. De journaalpost luidt dan als volgt.

voorbeeld prive stortingen

Slot

In dit artikel is simpel uitgelegd hoe je als zzp’er of ondernemer met privéonttrekkingen en privéstortingen in de boekhouding dient om te gaan. Uiteraard komt er meer bij kijken. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een verdere verwerking in de boekhouding of rekening houden met de omzetbelasting.

Pin It on Pinterest

Share This