Subadministraties binnen de boekhouding

Subgrootboek Debiteuren Betekenis | Deel 18 ZZP Training

Het subgrootboek debiteuren is waar wij het nu over gaan hebben. In het deel hiervoor is het dagboek uitgelegd. Het deel hierna zal gaan over zuivere rekening en permanence. De inhoud van het grootboek bepaalt eigenlijk wat de boekhouding voorstelt. In het grootboek komen er namelijk diverse rekeningen voor. Onderdeel hiervan maken bijvoorbeeld uit de collectieve rekeningen.

De rekeningen debiteuren en crediteuren zijn voorbeelden van collectieve rekeningen. Deze rekeningen worden collectief genoemd omdat je er niet alleen de financiële feiten per transactie boekt, maar ook in totaliteit. Uiteindelijk zie je het totaal van deze rekeningen aan het eind van een bepaalde periode op de balans staan.

Subgrootboek debiteuren

Totalen zijn leuk en zijn vereist voor bepaalde handelingen binnen de boekhouding. Wat ook van belang is, is dat je per transactie dient te zien wie of wat er precies achter staat (welk persoon of bedrijf en het bedrag).

Over deze informatie dien je als goed ondernemer of zzp’er op elk moment te beschikken, niet alleen op maandbasis of dagbasis maar gewoon op elk willekeurig tijdstip.

Om aan de eis van informatie tegemoet te komen, is er binnen de boekhouding een hulpmiddel in het leven geroepen met de naam subadministratie of subgrootboek. In een subgrootboek wordt er een specificatie weergegeven van de opbouw van een bepaalde grootboekrekening.

begrip subgrootboek

Eén van zulke subgrootboeken is het debiteurenboek of de debiteurenadministratie. In het debiteurenboek open je voor elke debiteur die je hebt, apart een overzicht. Zo’n subgrootboek debiteuren dien je dan bij te houden volgens dezelfde regels zoals die gelden voor de grootboekrekening debiteuren.

debiteurenboek of debiteurenadministratie

Daar de rekening debiteuren een rekening van bezit is, kun je het volgende boekingsschema aanhouden.

boekingschema debiteuren

Wat je dan dagelijks gaat doen, is het debiteurenboek bijhouden en dan specifiek de diverse transacties die er in voorkomen. Dat geschiedt dus per post met als bron het daaraan gekoppeld financieel feit.

Aan het eind van een bepaalde periode creëer je dan vanuit de debieturen subgrootboek een saldilijst. Deze saldilijst gebruik je dan om te controleren of je alles goed hebt gedaan. Het totaal van dat overzicht dient namelijk overeen te komen met het saldo zoals dat staat op de collectieve grootboekrekening debiteuren.

controle debiteuren subgrootboek

Slot

subgrootboek debiteuren deel 18 boekhouden uitleg zzp bedrijf

Met een subgrootboek ben je in staat om aan de eis van informatie tegemoet te komen. Je creëert namelijk een overzicht van alle transacties die onder een bepaalde grootboekrekening vallen.

Pin It on Pinterest

Share This