Berekening waarde eindvoorraad boekhouding

Voorraad en het fifo-systeem | Boekhouden ZZP Deel 20

In dit artikel behandelen wij het voorraad fifo-systeem. Het vorig artikel ging over de zuivere rekening en permanence. Onderwerp van het artikel hierna is vooruitbetaalde kosten. Bezit je een onderneming waar één van de activiteiten betreft het verkopen van producten, dan zal je te maken krijgen met beheer van voorraad. Ook de voorraad heeft namelijk een speciale plaats binnen de boekhouding. De verwerking van de voorraad binnen de boekhouding kan plaatsvinden door gebruik te maken van het fifo-systeem. Fifo staat voor “first in first out” en heeft te maken met de inkoopsprijs van de voorraad bij verkoop.

Fifo-systeem

In de praktijk werkt het systeem als volgt. Wanneer je een bepaalde hoeveelheid goederen verkoopt en je werkt volgens het fifo-systeem, dan zal de inkoopsprijs van de verkopen bepaald worden door de inkoopsprijs van de goederen die je als eerst hebt aangeschaft. Kort gezegd, de inkoopsprijs van de meest oudste partij aan goederen die je in voorraad hebt.

werking fifo systeem

Wanneer nu volgens de voorraadadministratie deze “oudste” partij volledig is doorverkocht, dan stap je over naar de inkoopsprijs van de daaropvolgende ingekochte partij goederen. Zijn deze ook doorverkocht, dan stap je weer over naar de volgende partij en zo ga je maar door. Het fifo-systeem bepaalt dus dat de partij goederen die als eerst de voorraadmagazijn binnenkomen ook als eerst de deur uitgaan bij een verkoop.

Voorbeeld fifo-systeem en voorraad

Stel dat de volgende inkopen en verkopen plaats hebben gevonden in april van dit jaar…

voorbeeld fifo systeem

Op basis van deze transacties kun je dan volgende voorraad staffel opstellen waarin het fifo-systeem in is verwerkt.

voorbeeld voorraad staffel fifo systeem

Je ziet het fifo-systeem maakt bij verkoop voor het berekenen van de inkoopsprijs steeds gebruik van de op dat moment aanwezige oudste partij goederen. Uiteindelijk valt het zo uit dat de eindvoorraad bestaat uit de waarde van de partij goederen die het laatst zijn ontvangen. In bovenstaand voorbeeld is dat € 9.000. Namelijk 1.500 kg tegen de waarde van de inkoop van partij 3, á € 6 per kg.

Slot

voorraad fifo systeem deel 20 boekhouden uitleg zzp bedrijf

De fifo-methode is een methode om de inkoopsprijs van de verkopen te berekenen. Bij de fifo-methode wordt er als inkoopsprijs gehanteerd de inkoopsprijs van de meest oudste partij aan goederen die je in voorraad hebt.

Pin It on Pinterest

Share This