Maandelijkse nettowinst en boekhouding

Permanence Vooruitbetaalde kosten | ZZP deel 21

Permanence vooruitbetaalde kosten vormt het onderwerp hier. In het vorig artikel van de training is het voorraad fifo-systeem behandeld. Het artikel hierna zal gaan over permanence achteraf betaalde kosten. Het principe van de permanence kan ook gebruikt worden in situaties waar je te maken krijgt met kosten in de boekhouding. Kijk voor een uitleg over wat de methode van de permanence inhoudt naar dit deel van de cursus boekhouden zzp.

Nu is het zo dat je als ondernemer graag wilt weten hoe het maandelijks met de nettowinst zit. Wil je over een bepaalde periode de nettowinst vaststellen, dan zal je de brutowinst dienen te verminderen met de kosten over die bepaalde periode.

Permanence bij kosten in de boekhouding

Het probleem dat zich hierbij kan voortdoen is, dat kosten soms voor een bepaalde periode in één keer achteraf worden betaald of juist in één keer vooraf worden betaald. Ook in deze gevallen zal je nu als ondernemer of zzp’er snel in staat moeten zijn om de nettowinst op maandbasis te kunnen berekenen. Om dit te bewerkstelligen kun je daarom ook de methode van de permanence inzetten bij kosten om het resultaat over een bepaalde maand naar boven te halen.

permanence kosten en resultaat

Door het toepassen van de permanence bij kosten dien je te werken conform een tweedeling. Deze tweedeling zorgt ervoor dat je aan één kant te maken krijgt met een boeking die betrekking heeft op betaling van de kosten en aan de andere kant een boeking die betrekking heeft op de kosten zelf over een bepaalde maand. Op deze wijze kun je dan snel de nettowinst op maandbasis achterhalen.

Voorbeeld journaalpost vooruitbetaalde kosten

Stel je hebt een rechtsbijstandsverzekering afgesloten voor jouw bedrijf. Op 1 november van desbetreffend jaar betaal je de premie van € 300 voor een jaar vooruit per bank.

Wanneer je deze financiële transactie met betrekking tot de kosten op basis van de permanence gaat boeken, dan gebeurt het volgende.

Journaalpost kosten betaling per bank

weergave journaalpost betaling per bank

Journaalpost maandelijkse kosten € 25 (300:12)

journaalpost maandelijkse kosten

Zuivere kostenrekening

Na verwerking van alle grootboekrekeningen in de proefbalans kun je in één oogopslag zien of het grootboek in evenwicht is. Dat zie je namelijk aan de totaaltellingen van de kolommen, namelijk de debet- en de creditzijde.

classificatie maandelijkse kosten

Grootboekrekening vooruitbetaalde kosten

Gaan we nu de grootboekrekeningen samenstellen met betrekking tot deze financiële transactie, dan krijg je het volgend plaatje…

grootboekrekening vooruitbetaalde kosten

Transitorische post

Bij de grootboekrekening vooruitbetaalde bedragen wordt het saldo per 1/1 als debetpost opgenomen op de balans omdat het bedrag een bezit vormt. Je kunt namelijk rechten claimen op een dienst die je nog dient te ontvangen. In dat soort gevallen wordt er dan ook over een transitorische post gesproken.

vooruitbetaalde bedragen

Slot

permanence vooruitbetaalde kosten deel 21 boekhouden uitleg zzp bedrijf

Hier zorgt de permanence er dus voor dat de brutowinst en de daarmee gepaarde gaande kosten over een bepaalde maand verwerkt kunnen worden in de boekhouding en dan wel middels de zuivere resultatenrekeningen. Al deze informatie maakt het je uiteindelijk mogelijk om de resultatenrekening voor de huidige maand samen te stellen.

Pin It on Pinterest

Share This