Boekhouding en status grootboekrekening

Zuivere Rekening en Permanence Toepassen – Deel 19

Zuivere rekening en permanence is waar wij het nu over gaan hebben. Hiervoor is er gesproken over het subgrootboek debiteuren. In het volgende deel van de serie boekhouden gaan we het hebben over voorraad fifo-systeem. Het streven naar winst, dat is wat je doel als ondernemer of zzp’er is. Hoe je aan deze winst komt vormt dan ook een belangrijk onderdeel bij het verantwoorden van de boekhouding.

In de boekhouding komen er een aantal begrippen voor die gerelateerd zijn aan het begrip winst zelf. Eén van deze begrippen is de brutowinst op verkopen en daarnaast de omzet. Om deze begrippen nu een plaats te geven binnen de boekhouding, dien je gebruik te maken van nog een aantal rekeningen. Deze rekeningen kunnen bijvoorbeeld zijn inkoopsprijs verkopen, opbrengst verkopen en debiteuren. Al deze rekeningen kunnen binnen de boekhouding op een bepaalde manier bestempeld worden en daarmee komen we uit op de begrippen zuivere rekening en permanence. Deze twee begrippen gaan we nader bekijken in samenhang met de winst.

Winst in de boekhouding

Met de winst gaat het in de praktijk als volgt in zijn werk. Stel je hebt volgende factuur/notitie opgemaakt ten behoeve van een verkoop.

factuur verkoop

Op basis hiervan maak je dan de volgende journaalposten.

journaalpost verkoop

Op basis van deze financiële feiten kun je dan het volgend boekingsoverzicht opmaken.

boekingsoverzicht

Zoals je ziet, in dit overzicht stelt elke rekening of een bezit, of een schuld of een resultaat voor.

Zuivere rekening

In de boekhouding is het nu zo dat het saldo van een bepaalde grootboekrekening alleen één van deze statussen kan innemen, dus of bezit, of schuld of resultaat. Wanneer dat het geval is, dan spreken wij in de boekhouding van een zuivere rekening…

zuivere rekening

Het saldo van een zuivere rekening dat of een bezit of een schuld vormt gaat naar de balans. En dat wordt dan ook wel een balansrekening genoemd. Heb je te maken met een zuivere rekening dat betrekking heeft op alleen het resultaat, dan spreek je van een hulprekening van het eigen vermogen. Een andere naam hiervoor is resultatenrekening.

saldo zuivere rekening

Boekhouding en de permanence

Ga je nu in de boekhouding/grootboek alleen maar werken met zuivere rekeningen, dan pas je de methode van “de permanence” toe.

Het voordeel van het werken met de permanence is, dat je in staat bent om over een korte periode en binnen niet al te lange tijd na het einde van desbetreffende tijdsframe een resultatenrekening en een balans op te stellen. In de praktijk kun je dat dus omschrijven als het regelmatig of permanent opmaken van deze overzichten.

permanence

Een ander voordeel van de permanence binnen de boekhouding heeft te maken met de voorraad. Naast inventarisatie ben je namelijk in staat om op een efficiënte manier de voorraad te controleren.

Slot

Zuivere Rekening en Permanence deel 19 boekhouden uitleg zzp bedrijf

Het saldo van een grootboekrekening kan een bepaalde status innemen. In dat geval spreken we van een zuivere rekening. De status kan zijn bezit, schuld of resultaat. Werk je specifiek met dit soort rekeningen, dan pas je ook wel de methode van de permanence toe.

Pin It on Pinterest

Share This