Bij de opzet van je webshop dien je ook na te denken over hoe je zult omgaan met aanvoer van producten.

Je hebt hier enkele mogelijkheden. Je kunt goederen in eigen voorraad houden. Maar je kunt ook als alternatief dropshipping gebruiken. Bij dropshipping zal levering plaatsvinden vanuit de distributeur of fabrikant.

Eigen voorraad

Bij het houden van een eigen voorraad zal je aan een aantal aspecten dienen te voldoen om op de juiste manier hieraan vorm te geven. Zo kun je denken aan voldoende kapitaal voor de inkoop, maar ook dien je niet de opslag te vergeten.

Aan de andere kant wat betreft het financiële gedeelte kun je ook denken aan mogelijkheden op basis van betalingstermijnen. Dit kan variëren tussen de 7 tot 30 werkdagen en geeft je vaak wat speelruimte. Dit met name in het geval dat jij de producten binnen deze termijnen verkoopt zodat je geen beroep hoeft te doen op aanwezig kasgeld.

Dropshipping

Kies je voor het model van dropshipping dan houdt dat in dat alle goederen rechtstreeks vanuit de fabrikant worden verzonden naar de klant.

Krijg jij een order binnen dan verstuur je deze simpelweg middels fax, email of telefonisch naar je dropshipper met de nodige informatie. De dropshipper zorgt dan voor een juiste afhandeling en jij krijgt dan een bevestiging van het geleverd product en overige data.

Een nadeel is wel dat je soms niet met scherpe prijzen als webshop kunt concurreren omdat het meeste door de dropshipper wordt gedaan. Eventueel kun je altijd in onderhandeling treden met je dropshipper voor afwijkende prijzen indien je grote hoeveelheden verschuift.

Je kunt ook indien mogelijk voor de optie kiezen dat je een grote partij bij je dropshipper inkoopt zodat je wel een voorraad aanhoudt, je geniet daardoor meestal dan wel een prijsvoordeel. Je kunt ook een combinatie maken van een hoeveelheid in voorraad en de rest levering volgens het dropship model.

Uiteindelijk is deze route afhankelijk van de producten, leverancier en overige kosten zoals verzending en aanwezig kapitaal.

Risico dropshipping

Dropshipping heeft ook risico’s. Je loop namelijk risico dat indien je ergens een goede deal hebt afgesloten dat je dropshipper zijn naam op de producten plaats waardoor concurrenten dit kunnen onderscheppen en ook dezelfde weg kunnen inslaan.

Het kan ook voorkomen dat je distribiteur jouw nota’s per ongeluk in de verpakking bijvoegt waardoor de consumenten gevoelige details over je prijzen te weten komen.

Deze nadelen kun je voorkomen door de juiste afspraken met je leverancier te maken.

Bestelling

Je kunt ook kiezen voor het model dat je de producten bij je dropshipper op basis van bestelling plaatst. Hier geef je dan simpelweg jouw bedrijfsgegevens door en tevens het adres waar het naartoe moet worden verzonden. Dit alles gaat dan geheel automatisch op het moment dat een klant een order plaatst. Het systeem genereert dus de relevante data die dan naar je dropshipper verstuurd worden.

Uitbesteden

Je hebt ook de mogelijkheid om het beheer van het bestelproces uit te besteden aan een derde partij. Zo’n derde partij neemt dan dit deel van het proces voor zijn rekening. Uiteraard staat hier een prijskaartje tegenover wat jij als webshop eigenaar zult merken aan de marge die je overhoudt.

Bij inkoop van producten voor je webshop heb je een aantal manieren om hier invulling aan te geven. Deze invulling zal voor een groot deel te maken hebben met budget en voorkeur. Je dient als webshop eigenaar hierin de juiste keuze voor jezelf te maken.

Pin It on Pinterest

Share This