Ontbreekt het je aan cliënten dan kun jij je zzp bedrijf sluiten. De klant is brandstof voor je bedrijf. Het is daarom van groot belang dat je als ondernemer op de juiste manier kunt omgaan met klanten. Dit omgaan met klanten moet je in een brede context zien. Het gaat niet alleen om het werven van klanten maar ook om het gehele traject ervoor en erna.

Hoeveel klanten je dient te hebben is geen vaststaand gegeven. Sommige zzp’ers kunnen van een klant leven, of dat een goede tactiek is, is weer een andere vraag. Anderen dienen weer een arsenaal aan klanten te hebben om optimaal te kunnen draaien. Per geval zal dit dus altijd verschillen. Waar het om gaat is, dat jij als zelfstandige er altijd voor moet zorgen dat je een constante aanvoer aan klanten dient te hebben. Ook in goede tijden.

Aanvoer klanten

Nu hoeft deze constante aanvoer aan klanten niet altijd per se te bestaan uit daadwerkelijke klanten het mogen ook potentiele bronnen zijn waar er opdrachten te halen vallen. Als zelfstandige dien jij de juiste balans hierin te creëren waarbij je er voor dient te zorgen dat je niet boven je vermogen gaat of juist onder je vermogen zit. Uiteraard spelen bij dit geheel nog andere factoren een rol. Bijvoorbeeld de algemene economische groei, maar dat laten wij hier even buiten beschouwing.

Als zelfstandige dien je dus altijd op je hoede te blijven wat betreft het gezond houden van je klantenbestand. Je moet ervoor zorgen dat je tank niet leegloopt maar daarbij dien je ook telkens in de gaten te houden dat de kwaliteit van je brandstof ook optimaal is. Bij elke potentiele opdrachtgever dien je na te gaan of deze wel of niet past binnen je zzp bedrijf. Het lukraak aannemen van opdrachten en er later achter komen dat, dat geen goede beslissing was moet je niet hebben en dat geldt ook voor het omgekeerde.

Pin It on Pinterest

Share This