Als ondernemer dien je nooit genoegen te nemen met een proces dat al goed loopt. Je dient altijd naar andere mogelijkheden op zoek te gaan om te kijken of het proces in kwestie nog verder verbeterd kan worden.

Slaag je hierin dan komt dat allemaal nog meer aan de efficiency in de bedrijfsvoering ten goede. Social media kan je daarbij een handje helpen.

Door social media binnen je bedrijfsvoering te implementeren creëer je de mogelijkheid voor je werknemers dat deze kunnen meeparticiperen in diverse bedrijfsprocessen. Met deze participatie hoop je als ondernemer dat het ertoe zal leiden dat er hier iets positiefs uitkomt. Bijvoorbeeld het tot stand brengen van extra verkopen of een nog betere samenwerking dat tot tijdwinst leidt.

Een mogelijkheid om de efficiency verder te verbeteren is te kijken of de communicatie mogelijkheden tussen de werkzame personen binnen je onderneming transparanter kan verlopen.

De juiste boodschap op het juiste moment overbrengen is van zeer groot belang. In principe is elke werknemer zich hier bewust van. Desondanks verloopt dit in de praktijk soms niet zo als dat moet lopen.

Social media buiten je bedrijf

Naast het bekijken van hoe je social media kunt integreren binnen je bedrijf dien je ook te kijken naar hoe je social media kunt gebruiken buiten je bedrijf.

Buiten je bedrijf kun je te maken krijgen met mensen van zeer diverse pluimage. Je hebt onder andere klanten, verkopers, investeerders, je noemt het maar op. Alvorens je gaat kijken hoe je sociale media aan deze kant van je ondernemingsuitoefening gaat inzetten dien je eerst nog een aantal vragen te beantwoorden.

Relatie. Vraag jezelf af hoe het zit met de relatie die je met deze buitenstaanders hebt. Is er sprake van een sterke relatie in die zin dat zowel jij als de externe partij goed op de hoogte zijn van mekaars ontwikkelingen of is er juist sprake van een matige interesse in wat er zich afspeelt.

Afstemming. Ken jij je buitenstaanders zodanig dat je precies weet wat hun behoeften en voorkeuren zijn op basis van de relatie die ze met de producten van je bedrijf hebben? Is er sprake van een juiste afstemming vanuit jouw kant als ondernemer?

Geloofwaardigheid. Weet je ook hoe het zit met de geloofwaardigheid van het product of dienst dat je aanbiedt en hoe de klant er tegenaan kijkt. Is de klant hierover goed te spreken of juist niet.

Mening. Hoe vaak betrek je de klant persoonlijk bij de ontwikkelingen van je producten en diensten die je aanbiedt? Vraag je de externe partijen om hun mening omtrent verdere verbetering van je producten of diensten?

Enthousiasme. Heb je het idee dat externe partijen er enthousiast naar uitkijken indien je hun hulp inroept om te beoordelen of jouw producten of diensten nog verder verbeterd kunnen worden?

Probleem. Creëert je product of dienst voor de externe partij een mate van goed gevoel. In die zin, dat er sprake is van een product of dienst dat hen helpt het probleem waarmee zij zitten op te lossen?

Educatie. Zorg je er ook voor dat de externe partij genoeg scholing krijgt omtrent het juist gebruik van je producten of diensten. Of laat je hen geheel aan hun lotje over nadat het product of dienst is afgeleverd/opgeleverd? Heb je uitgezocht of je externe partij positief of negatief zal reageren in het geval je aanbiedt om educatieve ondersteuning te bieden betreffende je product of dienst?

Aanraden. Zou de externe partij jouw producten of diensten ook aanraden aan andere partijen binnen eigen kringen?

Het doel van deze vragen is om de juiste social media oplossingen in te zetten zodat je de potentie als florerende ondernemer verder kunt uitbuiten. Daar waar dit tegenzit heb je nog steeds de beschikking over bronnen binnen het social media landschap om die tekortkomingen te doen opvijzelen. Uiteindelijk gaat het erom dat je verder werkt aan communicatie, samenwerking, educatie en plezier binnen je onderneming.

Pin It on Pinterest

Share This