Een essentieel onderwerp binnen je zzp bedrijf is je bezighouden met het vaststellen van je tarief. Voor het vaststellen van je tarief bestaat er geen vaststaande formule. Per geval zullen er zich naast vaste gewoonten ook namelijk specifieke factoren voordoen die uiteindelijk bepalen wat jij in jouw specifieke situatie als tarief kunt hanteren. Als zzp’er zal jij je prijs uiteindelijk bepalen vanuit een bepaalde routine.

Voor het bepalen van je tarief heb je verschillende uitganspunten. Zo kun jij je werkzaamheden onder andere baseren op een uurtarief, op projectbasis, op basis van aantal dagen of op basis van periodieke betalingen.

Houvast bepalen tarief

Om een start te maken voor het bepalen van je tarief kun je het beste werken vanuit een uurtarief en op basis daarvan kun je dan verder gaan met het bepalen van bijvoorbeeld een tarief op projectbasis. Werken vanuit een uurtarief kan je een goede houvast bieden, je kunt namelijk makkelijker voorspellen hoelang een bepaalde taak of een onderdeel zal duren.

Houvast bepalen uurtarief

Alvorens je gaat bepalen wat je uurtarief dient te zijn dien je ook daarvoor een houvast te hebben om de juiste hoogte daarvan vast te stellen. Deze houvast kun je vinden in de kosten die je zowel zakelijk als privé maakt. Je zult namelijk in staat moeten zijn om deze kosten te dekken met je ondernemerswerkzaamheden anders heeft het leven als zzp’er geen zin. Je moet dus bepalen op welke hoogte je minimaal moet zitten zodat je al je kosten kunt dekken.

Je kunt beginnen met een overzicht van je zakelijke kosten. Hier kun je het beste starten vanuit de positie dat je alle kosten naar diverse zaken onderverdeeld en daarna een totaaltelling maakt.

Hetzelfde doe je voor je privé-kosten. Hier neem je dan je kosten mee voor je dagelijkse behoeften en overige uitgaven zoals kosten voor hypotheek en dergelijken. Belangrijk is dat je zodanig de hoogte hiervan vaststelt dat daaruit naar voren komt dat je een normaal leven kunt leiden. Ook dien je bij dit alles niet te vergeten de belastingenuitgaven en kosten voor verzekeringen.

Pin It on Pinterest

Share This