Wanneer je een bedrijf hebt dan wordt je overspoelt met allerlei verzekeringsproducten. Als je niet als ondernemer oppast zit je zo opgescheept met een bos verzekeringen waarvan misschien de helft geen nut voor je heeft. Aan de andere kant kun je niet zonder bepaalde verzekeringen.

Rechtsbijstandsverzekering

Als ondernemer krijg je vroeg of laat zeker te maken met een geschil waarover je het niet eens kan worden. Meestal eindigt dit geschil in een vreedzame oplossing. Voor de gevallen dat dit niet zo is zal de weg waarschijnlijk eindigen bij de rechter of bij een geschillencommissie.

In dit soort situaties is het dus uitermate van belang dat een rechtsbijstandverzekering onderdeel uitmaakt van je portfolio aan verzekeringen.

Een rechtsbijstandsverzekering dient niet alleen voor ondersteuning bij een daadwerkelijk conflict. De situatie kan ook zo zijn dat voordat je dit traject ingaat je juridisch advies nodig hebt. Uit ervaring zal je weten dat zelfs juridisch advies inkopen een dure aangelegenheid kan zijn. Vandaar dat een rechtsbijstandsverzekering onmisbaar is bij het uitoefenen van je onderneming.

Als je een particuliere rechtsbijstandsverzekering hebt kun je dit helaas niet gebruiken voor je onderneming.

Premie van een rechtsbijstandsverzekering

De premie van een rechtsbijstandsverzekering is afhankelijk van diverse factoren. Ook zal de premie vaak duurder uitvallen dan dat van een particuliere rechtsbijstandsverzekering. Zo kan de premie bijvoorbeeld afhankelijk zijn gesteld van je omzet.

Er kan ook premieverschil zijn naar soort ondernemer. Ben je zzp’er dan is het mogelijk dat je juist korting krijgt omdat het te verzekeren belang minder groot van omvang is dan bij andere ondernemers. Sowieso ligt het grootste verschil in het feit dat je namelijk geen personeel in dienst hebt. Op dit gebied zal je dus nooit een juridische twist krijgen en vandaar dat dit kan meespelen bij het vaststellen van je premie.

Dekking rechtsbijstandsverzekering

Indien je uiteindelijk gekozen hebt voor een rechtsbijstandsverzekering dan kan het nog steeds zo zijn dat mocht er zich een dilemma voordoen jouw rechtsbijstandsverzekering dat twistpunt juist niet dekt. Dit kan het gevolg zijn van het feit indien jouw probleem specialistische juridische kennis vereist. Voor dit deel zou je weer aansluitende bijstand nodig moeten hebben.

Het is dus van belang te bekijken wat jouw gekozen rechtsbijstandsverzekering allemaal dekt. Ook is het een standaardgegeven dat een rechtsbijstandverzekering uitsluitingsgronden bevat. Hiervan dien je goed op de hoogte te zijn om ellende in de toekomst te voorkomen.

Beroepsvereniging

Om aan het bovenstaande toch het hoofd te kunnen bieden waarbij je dus niet opgescheept wordt met flinke kosten zou je kunnen kijken of er een specifieke beroepsvereniging bestaat voor de branche waarin jij zit.

Een van de voordelen van zo’n vereniging is dat deze beschikken of gebruik kunnen maken van gespecialiseerde juristen binnen jouw branche. Hier is het voordeel weer van dat de kosten voor inschakeling relatief lager zijn dan in tegenstelling tot wanneer je een externe advocaat in de hand zou nemen.

Het kan ook zo zijn dat de beroepsvereniging je zonder extra kosten gebruik kan laten maken van deze gespecialiseerde juridische ondersteuning. Uiteraard zal je dit dan wel merken aan je periodieke contributie. De keuze hiervoor moet je opwegen tegen het feit indien je het probleem middels externe ondersteuning zou willen oplossen.

Naast deze mogelijkheid kan het ook zo zijn dat zo’n vereniging juridische hulp goedkoop kan inkopen waardoor dit tegen korting aan de leden kan worden aangeboden. In dit geval dien je wel alert te zijn op het feit of de dekking geheel aansluit op jouw eigen situatie.

Een geheel andere mogelijkheid is dat je gewoon op eigen houtje je rechtszaak gaat voeren. Je dient uiteraard dan wel over de juiste juridische kennis te beschikken. Zowel de kantonrechter als de belastingrechter bieden je deze mogelijkheid.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is ook een van de verzekeringen die het overwegen waard is. Ook hier geldt weer indien je een aansprakelijkheidsverzekering in privé hebt lopen dan geldt deze niet voor je bedrijf. Voor je bedrijf dien je specifiek een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade indien je met je bedrijfswerkzaamheden schade veroorzaakt. Ook hier dien je goed in de gaten te houden wat wel en niet onder de dekking valt. Wanneer je bijvoorbeeld adviezen uitbrengt dan zullen de gevolgen van een verkeerd gegeven advies niet onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen.

Onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt alleen de dekking voor materiele schade die je toebrengt aan anderen. Voor de dekking van een verkeerd gegeven advies dien je weer apart een verzekering af te sluiten . In dit geval een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor deze verzekering geldt ook weer het omgekeerde. Materiele schade wordt niet gedekt.

Zoals je ziet kun je afhankelijk van het type onderneming dat je drijft voor je bedrijfswerkzaamheden bijvoorbeeld met twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen te maken krijgen.

Inventarisverzekering

Voor het kunnen uitvoeren van je werk zal je bepaalde spullen in bezit dienen te hebben. Deze spullen kunnen onder andere vallen onder je inventaris en kun je laten verzekeren middels een inventarisverzekering.

Mocht het zo zijn dat je thuis werkt dan zou je de inventaris kunnen laten opnemen in je huidige inboedelverzekering voor zover je dat hebt. Wel dien je dan in de polis te laten vermelden dat het daarvoor vastgestelde bedrag bestemd is voor de inrichting van je kantoor aan huis.

Een ander belangrijk aspect is het feit dat je rekening dient te houden met een eventuele onderverzekering. Als je bijvoorbeeld voor een bepaald bedrag verzekerd bent maar in werkelijkheid is de waarde van je inventaris hoger dan zal maar een evenredig bedrag worden uitgekeerd wanneer er zich een schade voordoet.

Molestverzekering

Als je opdrachten uitvoert met een groot risico, bijvoorbeeld in rampgebieden dan kun je een molestverzekering afsluiten. De kosten hiervan zijn wel erg hoog. Een optie is dat jij je opdrachtgever hiervoor laat opdraaien.

De verzekeringen waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen zijn zeer divers. Bij de keuze voor een bepaalde verzekering dien je goed in oogschouw te nemen wat precies je werkzaamheden zijn. Bekijk je het afsluiten van verzekeringen vanuit deze positie dan verklein je de kans dat je met een hoop onnodige verzekeringen voor je onderneming komt te zitten.

Pin It on Pinterest

Share This