Kom je als ondernemer in conflict met iemand dan wil dat eigenlijk zeggen dat er tussen jou en je wederpartij tegengestelde belangen bestaan. Deze tegengestelde belangen kunnen uiteindelijk uitmonden in een juridisch conflict. Kort gezegd indien er sprake is van een juridisch conflict dan zal er al een bepaalde tegenpartij aanwezig zijn.

Tegenpartij in diverse gedaanten

Nu kan het begrip tegenpartij diverse vormen aannemen. Stel dat je met iemand een koopovereenkomst hebt afgesloten en het komt zover dat de koop niet loopt zoals dat zou moeten lopen. In dit geval is jouw tegenpartij een persoon met wie jij aan het onderhandelen was.

Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld problemen hebt doordat je gebruik maakt van een stukje grond dat vanuit jouw standpunt gezien deel uitmaakt van je bedrijfspand. In dit geval kun je dan te maken krijgen met een extern orgaan, de gemeente, en is je tegenpartij in principe de overheid.

Raak je in conflict met bijvoorbeeld de bank over een betalingsachterstand dat in jouw ogen als zodanig onterecht is gekwalificeerd dan is in dit geval je tegenpartij een dienstverstrekker.

In al deze gevallen is een ding gemeen en dat is dat er sprake is van een belang dat niet strookt met het belang zoals jij dat ziet en daarbij maakt het niet uit wie je tegenpartij is. Tegenover al deze partijen kun jij je recht doen gelden.

Belangenconflict

Wanneer er sprake is van een schadegeval dan kan daar het twistpunt vormen dat je tegenpartij niet wil toegeven dat deze de veroorzaker van de schade is. Of het kan zo zijn dat je het niet eens wordt over de hoogte van de schadevergoeding.

Een belangenconflict kun je niet alleen hebben in de vorm van de punten zoals die hierboven zijn genoemd. Soms kan het ook zo zijn dat je in conflict raakt met je eigen verzekering. Stel je hebt een brandschadeverzekering lopen voor je onderneming. Nu besluit je voor je personeel een barbecue te geven. Omdat het begint te regenen besluit je de barbecue maar binnen in het bedrijfspand voor te zetten. Door oplettendheid van een van je medewerkers vliegt de boel in de fik.

Jij bent van mening dat je een brandverzekering hebt lopen en dat de schade dus op basis daarvan gedekt dient te zijn. Je verzekeraar is echter een andere mening toebedeeld. Deze wil de schade niet vergoeden met als argument dat er sprake is van een nalatig optreden. Met dit schadegeval beland je nu in conflict met je eigen verzekeraar. Ook met dit soort gevallen kun je dus te maken krijgen wanneer er sprake is van een tegenstrijdig belang.

Motivering

Stel dat je te maken krijgt met een conflict waarbij je gebruik maakt van je rechtsbijstandsverzekering. Met alle hoop op je rechtsbijstandsverzekering gevestigd hoor je uiteindelijk van je verzekeraar dat je zaak geen kans van slagen heeft. In dit geval is het dan wel zo dat je verzekeraar jou voldoende uitleg moet geven waarom de zaak niet haalbaar zal zijn. Als belanghebbende heb jij recht op een duidelijke motivering.

Onafhankelijke partij inschakelen

Ben je het desondanks niet eens met de uitleg en ben je nog steeds van mening dat je waar voor je geld dient te krijgen dan heb je altijd nog het recht om een onafhankelijke partij in te schakelen. In dit geval dus een advocaat die je op eigen houtje kiest en inschakelt.

Zo’n advocaat kan je dan op twee manieren bijstaan. De advocaat kan het advies uitbrengen dat je zaak in tegenstelling tot de mening van je rechtsbijstandsverzekeraar wel kans van slagen heeft.

Hij geeft dan in dit geval een verklaring af waarin staat dat de zaak haalbaar is. Jouw verzekeraar dient in dit geval de zaak weer volledig in behandeling te nemen en dus te zorgen voor verdediging ongeacht de uitkomst. Verlies of win je de zaak, het komt allemaal voor rekening van je rechtsbijstandsverzekeraar.

De advocaat kan zich ook aansluiten bij het advies dat je rechtsbijstandsverzekeraar heeft afgegeven. Namelijk dat de zaak niet haalbaar is. Wanneer hiervan sprake is dan heb je geen steun meer van je rechtsbijstandsverzekeraar. In dit geval dien je dan de helft van de advieskosten zelf te betalen.

Ben je desondanks nog steeds zeker van je zaak dat je kans hebt op een overwinning, dan kun je uiteraard verder gaan op eigen houtje. Slaag je er dan ook daadwerkelijk in om de zaak te winnen dan dient de rechtsbijstandsverzekeraar al jouw kosten volledig te vergoeden.

Advocaat

Wanneer je de keuze maakt voor een advocaat dan heb je hier vaak op basis van de polis een vrije keuze in. Let er in dit geval wel op dat je ook een advocaat kiest die zich heeft gespecialiseerd op het vakgebied van jouw conflict.

Het kan ook voorkomen dat je van advocaat tijdens het proces wilt wisselen. De verzekeraar zal hier kritisch tegenaan kijken en vaak alleen toestemmen als er sprake is van de situatie dat het vertrouwen zoek is geraakt. De mogelijkheid bestaat er dus wel.

Waar je hier ook weer rekening mee dient te houden is dat de extra kosten die de nieuwe advocaat in rekening brengt om jouw zaak te behandelen eventueel niet onder de vergoeding van de verzekeraar kunnen vallen.

Je kunt dit natuurlijk ook op een andere manier bekijken. Indien jij de zaak wint dan zal je tegenpartij de kosten al dan geheel of gedeeltelijk moeten vergoeden.

Kom je als ondernemer met een conflict te zitten waarbij verzekering een rol speelt dan zal je diverse partijen in het proces tegenkomen die jou het leven makkelijk of moeilijk kunnen maken. Je dient daarom de zwakke en sterke punten van al deze partijen goed in kaart te brengen om zo je kans van slagen te vergroten.

Pin It on Pinterest

Share This