Krijg je met een geschil te maken tijdens het uitoefen van je ondernemerswerkzaamheden dan heb je de keus om dit op je eigen manier op te lossen of je schakelt zelf een advocaat in. Een ander manier is dat je gebruik maakt van de faciliteiten van jouw rechtsbijstandsverzekering.

Kies je voor het laatste dan zal de procedure volgens een bepaalde manier lopen. Nu dien jij je er wel goed bewust van te zijn dat het inzetten van een juridische procedure heel veel tijd en energie zal gaan kosten.

Ook dien je tegen het licht aan te houden of de kosten die je maakt ook wel afwegen tegen de baten die er tegenover staan. Soms kan het geheel zodanig lopen dat er iemand goed van wordt maar dat, dat voor jouw juist helaas niet het geval is.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien je kiest voor de iets veiligere oplossing en dat is de oplossing om je geschil via je rechtsbijstandsverzekering te laten lopen dan gaat dat op een bepaalde manier in zijn werk.

Op het moment dat jij je juridisch conflict gaat aanbrengen bij je rechtsbijstandsverzekeraar zal deze de zaak eerst op minnelijke wijze proberen op te lossen. Hiermee wordt dus bedoeld dat de weg naar de rechter vermeden probeert te worden.

De uitkomst van deze stap kan tweeledig zijn. Je kunt namelijk tot een oplossing komen of juist niet. Is het tot een oplossing gekomen dan mag je terecht een gat in de lucht springen. Je bent namelijk van alle rompslomp en ellende af binnen een zeer korte termijn.

Verwerping minnelijke schikking

Maar ook indien het tot een oplossing is gekomen kan het nog steeds zo zijn dat je niet tevreden bent met de uitkomst. In dit geval verwerp je de uitkomst van de minnelijke schikking en heb je het recht om naar de rechter te stappen.

Wanneer het niet tot een oplossing is gekomen dan kan jij het daarbij laten indien jij je bedacht hebt. Maar in de meeste gevallen zal daarvan geen sprake zijn en rest je ook geen andere mogelijkheid dan te stappen naar de rechter met je zaak.

Aanspannen rechtszaak

Is het besluit eenmaal gemaakt dat je de zaak aanbrengt voor de rechter dan dien je als eerst te kijken of het wel zin heeft om een rechtszaak aan te spannen.

Je hebt hier ook in principe twee mogelijkheden. Het kan dan namelijk zijn dat jouw zaak grote kans van slagen heeft. En de tweede mogelijkheid is dat je zaak eigenlijk geen kans van slagen heeft of in die zin je loopt grote risico dat je de zaak zult verliezen. Je rechtsbijstandsverzekeraar adviseert je in dit geval dan om van de rechtszaak af te zien.

Niet eens met rechtsbijstandsverzekeraar

Ben je het niet eens met de beslissing van de rechtsbijstandsverzekeraar dan kun je een onafhankelijk advies inwinnen bij een advocaat die je zelf benadert.

Deze onafhankelijke advocaat kan je dan voorzien van twee mogelijke antwoorden.

Het ene antwoord is dat hij de zaak voldoende kans van slagen geeft. Op basis hiervan wordt je zaak dan toch voor de rechter gebracht. Hierbij verloopt dan alles via jouw rechtsbijstandsverzekeraar. Dat wil dus zeggen dat alle kosten, ook van de advocaat zelf gedekt zullen worden door jouw rechtsbijstandsverzekering. Daarbij maakt het dan niet uit of je de zaak wint of niet.

Komt de onafhankelijke advocaat ook tot de conclusie dat jouw zaak geen kans van slagen zal hebben dan rest je niets anders dan je eigenlijk bij dit oordeel neer te leggen. In dit geval komen de kosten van de advocaat voor de helft voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Kies je voor deze optie dan eindigt het aangebracht conflict hier.

Niet eens met mening onafhankelijke advocaat

Een andere optie is dat je het ook niet met het negatief advies van de onafhankelijke advocaat eens hoeft te zijn. Ook dan heb je het recht om alsnog naar de rechter te stappen.

Kies je voor dit traject dan kan het resultaat van jouw aangespannen rechtszaak zijn dat je de zaak wint. In dit geval worden alle kosten gedekt door jouw rechtsbijstandsverzekering. Wanneer de uitkomst in deze situatie negatief voor jou uitvalt dan worden de kosten niet door jouw rechtsbijstandsverzekering gedekt. Je dient dan zelf voor de kosten op te draaien.

Afsluiten rechtsbijstandsverzekering

Besluit je een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten dan zijn er eigenlijk twee manieren waarop je zo’n verzekering kunt afnemen. De ene manier is dat de rechtsbijstandsverzekering onderdeel uitmaakt van een totaalpakket aan verzekeringen. En de andere manier is dat je zo’n rechtsbijstandverzekering helemaal zelfstandig afsluit, dus zonder dat het deel uitmaakt van een totaalpakket.

Het voordeel van het eerste is dat deze goedkoper uitvalt. Bij de afzonderlijk is dat niet het geval, deze zal juist iets duurder uitvallen.

Totaalpakket verzekering

Desondanks dien je toch alert te blijven bij het afsluiten van de geïntegreerde en dus het goedkopere variant.

Je kunt namelijk te maken krijgen met de situatie dat de dekking beperkt is. Dus dat bepaalde conflicten er niet onder vallen. Ook kan het zijn dat niet de volledige kosten bij het oplossen van een geschil worden vergoed. In dit soort gevallen dien je vaak te puzzelen naar de diverse antwoorden wat betreft de precieze dekking.

Je kunt ook te maken hebben met de situatie dat dekking van diverse verzekeringsproducten mekaar juist overlappen. Soms kan ook de mening van de verzekeraar de overhand hebben. Verder is de kans aanwezig dat je zaak niet door echte specialisten wordt behandeld.

Afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering

Kies je voor een geheel afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering dan kunnen de volgende voordelen aanwezig zijn. De dekking zal veel uitgebreider zijn en jouw mening telt zwaarder bij het beoordelen van je conflict. Er zal ook in mindere mate een beperking op het vergoeden van de kosten aanwezig zijn. Daarnaast zal je zaak door echte specialisten worden behandeld.

Keuze polisvorm

De keus voor welke polisvorm je uiteindelijk kiest ligt geheel bij jezelf. Wel kun je een aantal basisregels in acht houden waaraan je de diverse polissen kunt toetsen.

Zo kun je denken aan wat er precies onder de dekking valt. Hoe worden de dekkingen omschreven? Welke uitsluitingen zijn er van toepassing? Ligt er ook een begrenzing op het gebied waarin jij je bevindt? Soms geeft een polis namelijk geen dekking indien jij je in een bepaald gebied bevindt. Ook kun je denken aan wat er maximaal aan kosten wordt vergoed en welke posten daaronder vallen.

Bestaat er de mogelijkheid van eventuele korting op het polisbedrag indien er sprake is van een eigen bijdrage?

Let ook op het moment dat de polis wel of geen werking heeft. Indien je bijvoorbeeld nu met een conflict te maken krijgt en je hebt geen rechtsbijstandsverzekering terwijl je besluit dat dus nu af te sluiten dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat dit conflict niet onder de dekking valt.

Houd ook rekening met de grote van het geschil. Er kan een drempel aanwezig zijn dat bepaalde zaken van bepaalde grote in geld uitgedrukt niet worden waargenomen.

Je juridische conflicten dekken middels een rechtsbijstandsverzekering kan een goed keuze zijn. Desondanks dien je goed alert te blijven wat er wel en niet gedekt wordt ingeval er zich een probleem voordoet. Daarnaast dien je de persoonlijke aspecten ook goed in de gaten te houden.

Pin It on Pinterest

Share This