Een rechtsbijstandsverzekering wordt vaak geassocieerd met het verlenen van juridische hulp in geval er met een voertuig een ongeval is ontstaan. Maar dit is niet het enige waar de rechtsbijstandsverzekering hulp bij biedt.

Zo’n verzekering kan je ook van pas komen in geval je in privé een probleem krijgt met een derde of ook gewoon voor je activiteiten als ondernemer of zzp’er.

Er zijn diverse omstandigheden aanwezig waar je als ondernemer een beroep kunt doen op de rechtsbijstandsverzekering. Denk maar aan het geval je iets voor je bedrijf hebt aangeschaft maar dit niet wordt geleverd. Of je krijgt een klant op bezoek en deze loopt letselschade op. Je kunt bijvoorbeeld bezig zijn met een verbouwing binnen je onderneming en de aannemer levert maar half werk, ook dat kan een reden zijn om juridische hulp in te roepen.

Heb je dus niet de juiste juridische kennis in huis dan kan een afgesloten rechtsbijstandverzekering je in al dit soort gevallen uit de branding helpen.

Inhoud Kern Let op!
Alternatieve mogelijkheden niet afhankelijk van anderen kostbare tijd gaat verloren
Advocaat specialistische kennis kostenplaatje
Expert specialistische kennis kostenplaatje
Afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering niet verplicht beschikken over nodige kennis
Voordelen rechtsbijstandsverzekering kosten- en tijdsbesparing polisvoorwaarden
Sterke tegenpartij gebrek aan financiele middelen polisvoorwaarden
Bewijsmateriaal relevante stukken verzamelen elk detail van belang
Verzekeringstussenpersoon kan conflict ook afhandelen gebrek aan kennis
Rechtsbijstandsverzekeraar neemt conflict voor zijn rekening overhand zeggenschap verzekeraar

Alternatieve mogelijkheden juridisch conflict

Natuurlijk zijn er altijd nog andere mogelijkheden aanwezig om een conflict die je tegenkomt met een derde op te lossen.

Je zou bijvoorbeeld kunnen proberen om het conflict zelf op te lossen. Kun jij jezelf goed beheersen en heb je de nodige juridische kennis dan is dit een optie.

In dit geval zou je bijvoorbeeld contact met je wederpartij kunnen opnemen om tot een vreedzame oplossing te komen. Je kunt een aangetekende brief versturen waarin je probeert het geheel middels deze manier op te lossen. Lukt het je uiteindelijk helemaal niet om tot een vreedzame oplossing te komen dan kun je overwegen om juridische hulp in te roepen door zelf een advocaat te benaderen.

Advocaat

Neem je de stap om een advocaat in te huren dan dien jij je er goed van bewust te zijn wat het kostenplaatje is dat er mee gemoeid gaat. Ook dien je te weten of je een grote kans van slagen hebt wanneer je een zaak gaat aanspannen tegen de wederpartij. En daarnaast is het van belang om te weten of het proces een lange tijd in beslag zal gaan nemen of juist van korte duur zal zijn.

Alternatieve wegen hulp bij conflict

Natuurlijk hoef je ook niet altijd direct een beroep te gaan doen op een advocaat. Afhankelijk van het probleem dat je hebt kan dit evengoed ook een expert zijn op een of ander gebeid. Heb je een fiscaal probleem dan kun je naar een fiscalist toe stappen. Hetzelfde geldt in het geval je bijvoorbeeld een probleem hebt met je boekhouding.

Houd in gedachte dat het aanspannen van een juridisch geschil ook een flinke aanslag legt op het mentale en fysieke deel van je leven. Probeer daarom altijd eerst naar opties uit te kijken zodat je deze weg kunt omzeilen.

Afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering

Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is helemaal niet verplicht. Maar als ondernemer dien je altijd een onderscheidt te maken met aspecten die wel en niet het overwegen waard zijn om voor een goede bedrijfsuitoefening binnen te halen. Ben je niet een kei op juridisch gebeid dan is het overwegen van een rechtsbijstandverzekering altijd de moeite waard.

Het hebben van een rechtsbijstandsverzekering kan je verschillende voordelen opleveren. Je maakt sowieso gebruik van specialisten op het gebied van juridische kwesties. Het voordeel hiervan is dat een jurist je ook vaak de weg naar de rechtbank bespaart.

Ook heeft het inhuren van een jurist ten opzichte van de tegenpartij het effect dat deze eerder bereidt zal zijn om tot vreedzame oplossing te komen dan wanneer dit niet het geval zou zijn.

Overige voordelen rechtsbijstandsverzekering

Een ander voordeel van het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is dat je als ondernemer in principe ook van het lastige gedeelte af bent om op zoek te gaan naar de juiste jurist. Vaak is er sprake van prijsverschil en kwaliteit. Dien je dit allemaal zelf uit te gaan zoeken dan zal het heel wat kostbare tijd van je in beslag nemen. Met een rechtsbijstandsverzekering bespaar jij jezelf deze ellende.

Als ondernemer hou je ook de kosten in de hand. Van te voren weet je dat je een bepaald bedrag verschuldigd zal zijn voor juridische bijstand. Bij het willekeurig inhuren van een advocaat zal dit weer een ander verhaal zijn. De kosten zijn helaas niet eenduidig vastgesteld. Dit zal namelijk weer afhangen van de zwaarte van de zaak.

Sterkere tegenpartij

Soms kan de situatie van dusdanig aard zijn dat je in conflict bent met een tegenpartij die financieel gezien veel sterker staat dan jij. Zo’n tegenpartij zal er dus niet voor schromen om een top advocaat in te huren die makkelijk betaald kan worden.

Had jij in zo’n geval ook moeten zorgen voor een topadvocaat dan zou het misschien zover kunnen komen dat je de strijdbijl had moeten begraven en genoegen had moeten nemen met je verlies. Hier zou het dus puur een geval zijn vanwege het feit dat je het financieel gezien niet zou redden.

Door het hebben van een rechtsbijstandverzekering heb je deze ellende niet. Je zaak zal ook gewoon behandeld worden door een advocaat van een zelfde kaliber.

Bewijsmateriaal

Wanneer je een juridisch conflict tegenkomt en je hebt een rechtsbijstandverzekering dan is het handig voordat je daar gebruik van gaat maken dat je alle relevante stukken bij elkaar zoekt en apart legt.

Hier kun je dan denken aan correspondentie middels brieven, e-mail, aantekeningen van telefonische gesprekken, facturen, in principe alles waarvan je denkt dat het allemaal in jouw voordeel kan spelen om de zaak te regelen. Deze stukken overhandig je dan aan je verzekeringmaatschappij die er dan voor zorgt dat het bij de rechtsbijstandsverzekeraar komt.

Verzekeringstussenpersoon

Soms kan het ook zo zijn dat je van een verzekeringstussenpersoon gebruik maakt. In dat geval kun je de stukken eerst naar hem of haar opsturen. Een verzekeringstussenpersoon kan soms op basis van eigen expertise ook een helende hand op de zaak leggen alvorens je daadwerkelijk gebruik dient te maken van je rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandsverzekeraar

Kan je verzekeringstussenpersoon er zelf niets mee dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar jouw zaak gaan behandelen. De verzekeraar zal in dit geval al jouw stukken bestuderen en kijken hoe de zaak ervoor staat. Op basis hiervan zal er een verslag van worden opgesteld en dit zal aan jou kenbaar worden gemaakt met daarin een voorstel.

In de meeste gevallen neemt de jurist van jouw rechtsbijstandverzekering eerst altijd zelf contact op met de tegenpartij. Deze zal dan in overleg treden om te proberen de zaak op deze manier te schikken. Dit wordt ook wel een minnelijke regeling genoemd. Lukt dat uiteindelijk dan bespaart dit jou de weg naar de rechter.

Komt het uiteindelijk langs deze weg niet tot een oplossing dan zal je een advocaat worden toegewezen door de rechtsbijstandsverzekeraar. Ook deze advocaat zal dan weer proberen om de stap naar de rechter te doen voorkomen. Lukt ook dat niet dan komt je zaak voor de rechter waarbij een belangrijk punt is dat alle kosten voor rekening van je rechtsbijstandverzekering komen.

Als ondernemer is het afhankelijk van je situatie het overwegen waard om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Vaak zal er eerst geprobeerd worden de zaak minnelijk af te handelen. Lukt dit niet dan zal de stap naar de rechter gemaakt dienen te worden. In alle gevallen geldt dat het van belang is dat je zoveel mogelijk bewijsmateriaal in bezit hebt.

Pin It on Pinterest

Share This