Als zelfstandige zullen de begrippen verzekering, risico en onderneming bijna altijd synchroon met elkaar lopen. Risico zal niet alleen voorkomen bij het nemen van beslissingen om je onderneming te drijven, maar het zal ook een rol spelen bij jou als persoon zelf.

Sommige risico’s kun je afdekken middels verzekeringen andere risico’s dien je maar te accepteren voor wat ze zijn. Als zelfstandige zal je diverse scenario’s tegenkomen waar je voor de keuze zult staan of je wel of niet een verzekering dient af te sluiten.

Werknemersverzekeringen

Als het om verzekeringen gaat dan heb je als zelfstandige een extra last op je schouders vergeleken met werknemers. Bij werknemers die bijvoorbeeld tijdelijk niet kunnen werken als gevolg van ziekte is er geen reden tot paniek, ze zijn toch verzekerd. De verzekeringen die in dit geval betrekking hebben op het dekken van verlies van inkomen zijn al netjes door de werkgever geregeld.

Vaak zijn de verzekeringen die betrekking hebben op ziekte, werkloosheid, oudedagsvoorzieningen en arbeidsongeschiktheid collectief geregeld. Ook over de inhoudingen van de premies hoeft de werknemer zich niet druk te maken. Bij uitbetaling van het loon worden premies automatisch ingehouden op het loon en afgedragen aan de fiscus. De werkgever is hier verantwoordelijk voor.

Zelfstandigen en verzekering

Helaas kun jij als zelfstandige niet profiteren van deze luxe. Als zelfstandige dien je zelf de noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Ook je oudedagsvoorzieningen dien je voor het grootste deel zelf te regelen.

Waar je als zelfstandige dient op te letten is dat je alleen de noodzakelijke verzekeringen afsluit. Laat je niet beïnvloeden door allerlei verzekeringspraatjes en verhalen. Dat Jan en alleman die en die verzekeringen hebben afgesloten wil nog niet zeggen dat jij die ook dient af te sluiten. Bepaal voor jezelf wat voor jou situatie relevant is en ook of je budget dat toelaat.

Je persoonlijke situatie is dus van belang en dat kun jij alleen weten. Kijk of het mogelijk is dat je een bepaalde risico zelf kunt dragen mocht er iets gebeuren. Je bespaart je zelf in dat geval dan mooi wat extra kosten.

Een voorbeeld van het bovenstaande kan zijn het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien je een aanbod krijgt om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten dan kun je dit bij voorbaat afwijzen. Je weet namelijk dat je de klappen zelf kunt opvangen middels aanwezige vermogen of je hebt familie waar je een beroep op kunt doen. Je hebt een sterk argument in dit geval.

Mocht je niet over financiële steun beschikken dan is het overwegen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wel de moeite waard.

Pakketafname bij verzekeringen

Een ander aandachtspunt waar je op dient te letten bij het afsluiten van verzekeringen is of er de mogelijkheid bestaat tot pakketafname. Wanneer je een aantal verzekeringen direct afneemt kan dit vaak schelen in de kosten.

Maak wel een goede vergelijking met je huidige verzekeringen als je die hebt. Bekijk namelijk welke verzekeringen je al wel of niet hebt en of je ook daadwerkelijk goedkoper uit bent.

Overstappen en verzekeringen

Waar je ook op dient te letten is de mogelijkheid tot overstappen en de consequenties voor je verzekeringen.

Stel dat je voor een bepaalde periode je werk als zelfstandige neerlegt en in loondienst gaat. Informeer dan hoe het zit met het doorlopen van de verzekeringen. Kun je de tijd dat je loon uit dienstbetrekking geniet de verzekeringen gewoon laten doorlopen of dienen deze stopgezet te worden?

Verzekeringsmaatschappij of verzekeringsadviseur

Wanneer je een verzekering gaat afsluiten heb je de mogelijkheid te kiezen tussen een verzekeringsmaatschappij of een verzekeringsadviseur of tussenpersoon.

Indien jij je verzekeringen afsluit middels een tussenpersoon dan zal deze op basis van de afgesloten verzekeringen provisie ontvangen. In ruil daarvoor zal deze jouw belangen behartigen, je ondersteunen en adviseren. Althans voor zover het een betrouwbaar tussenpersoon betreft.

Het is daarom goed van tevoren wat referenties na te lopen indien je in zee gaat met een tussenpersoon. Stap nooit direct af op een verzekeringsadviseur, maar maak een vergelijking voor jezelf. Kijk naar de prijs en reputatie. Staat de klant voorop of is provisie belangrijker?

Basisgegevens verzekeringen

Het is ook handig een aantal basisgegevens van al je verzekeringen, zowel privé als zakelijk, op een centrale plek te bewaren. In het geval er wat gebeurt heb je alles snel bij de hand en kun je snel tot actie overgaan. De gegevens waar je sowieso aan kunt denken zijn onder andere:

–          Telefoonnummer van je contact- of tussenpersoon. Of indien je de verzekering rechtstreeks hebt afgesloten het telefoonnummer van de verzekeraar zelf

De polisnummer(s) en datum ingang verzekeringen.

Probeer ook je privé en zakelijke verzekeringen in aparte mappen op te bergen met duidelijk etiketten erop. Onoverzichtelijkheid leidt algauw tot fouten.

Onder- of oververzekerd

Wanneer je praktijk al een tijdje draait is het van belang je verzekeringen te polsen vanwege het feit of deze wel overeenkomen met je bedrijfssituatie. Je kunt dan denken aan het onder- of juist oververzekerd zijn. Of zijn er overbodige verzekeringen of juist verzekeringen die je nog mist. Een tussentijdse check is nooit verloren tijd.

Collectieve verzekeringen

Een ander punt waar je als zelfstandige mee te maken krijgt zijn de collectieve verzekeringen. Wanneer er over collectieve verzekeringen wordt gesproken dan wordt er daarmee bedoeld de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen.

Wanneer er wordt gesproken over de werknemersverzekeringen dan dien jij je ervan bewust te zijn dat deze verzekeringen voor jou als zelfstandigen niet gelden. Voorbeelden van werknemersverzekeringen zijn onder andere de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Mocht je zonder opdrachten komen te zitten dan kun je helaas geen beroep doen op een soort “werkloosheids” verzekering voor zelfstandigen. In het geval jij je toch wilt verzekeren als zelfstandige voor arbeidsongeschiktheid dan dien je hiervoor een AOV-verzekering af te sluiten.

Je kunt ook in de situatie zitten dat je een eigen praktijk leidt en daarbij tegelijkertijd een parttime-functie in loondienst hebt. Voor het parttime gedeelte ben je dan wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Mocht je dus werkloos worden dan is de werkloosheidsuitkering alleen bedoeld voor het dekken van de inkomsten uit arbeid die je misloopt. Mocht je op dat moment ook geen opdrachten hebben dan zal de werkloosheidsuitkering hier helaas geen dekking tegen bieden.

De premies werknemersverzekeringen worden ingehouden op het loon van de werknemer en afgedragen door de werkgever aan de Belastingdienst. Indien de situatie zich voordoet dat er uitkeringen gedaan dienen te worden dan neemt de UWV dit voor zijn rekening.

Wat voor jouw als zelfstandige wel van belang is zijn de volksverzekeringen.
Onder de volksverzekeringen vallen bijvoorbeeld de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Nabestaanden wet en de Algemene kinderbijslag. Deze verzekeringen gelden voor alle ingezetenen van Nederland, vandaar algemene verzekeringen.

Het maakt dus geen verschil uit of je nu in loondienst bent of dat je werkzaam bent als zelfstandige. De volksverzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Wanneer je belasting verschuldigd bent dan ben je ook automatisch premies verschuldigd voor de volksverzekeringen. Wanneer het op uitkeringen aankomt dan neemt de Sociale Verzekeringsbank dit voor zijn rekening.

Blijf alert bij het afsluiten van verzekeringen. Een goede overweging kan je soms flink wat in je portemonnee schelen. Daarnaast dien je rekening te houden met het feit dat sommige verzekeringen verplicht worden gesteld mocht jij je in een bepaalde branche bevinden.

Pin It on Pinterest

Share This