Bij het afsluiten van verzekeringen heb je diverse opties. Je kunt de verzekering zelf rechtstreeks afsluiten bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij of je hebt de optie gebruik te maken van een verzekeringstussenpersoon.

Indien je gebruik gaat maken van een tussenpersoon neem dan genoeg de tijd om er een uit te kiezen. Je hebt diverse mogelijkheden tot je beschikking. Je kunt gebruik maken van aanbevelingen van kennissen, vrienden of collega-ondernemers. Of je kunt ook een verzekeringsmaatschappij zelf vragen of ze jou iemand kunnen aanbevelen.

Verzekeringstussenpersoon

Wanneer je gebruik maakt van een verzekeringstussenpersoon dan kan hij of zij jou heel wat werk uit handen nemen. Afhankelijk van de tussenpersoon zelf zal hij of zij alleen een enkel soort verzekeringsproduct verkopen en dus gebonden zijn aan een bepaalde maatschappij. Of het kan zo zijn dan de tussenpersoon helemaal geen vaste band heeft met een bepaalde maatschappij maar verzekeringsproducten voert van een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Het voordeel van het laatste is dat deze tussenpersoon als het ware voor je kan gaan shoppen bij de diverse verzekeringmaatschappijen waar hij of zij bij is aangesloten en op die manier het goedkoopste product voor je kan vinden.

Commissie

De verzekeringstussenpersoon krijgt op basis van de door jouw afgesloten verzekeringsproducten een bepaalde commissie van de verzekeringsmaatschappij. Hoe meer producten je afneemt des te meer commissie de assurantietussenpersoon ontvangt.

Verzekeringsadviseur

Sommige verzekeringstussenpersonen doen ook dienst als verzekeringsadviseur. In dit geval kunnen zij je bijstaan met je bedrijfsplanning op assurantiegebied. Het kan dan wel zo zijn dat ze hiervoor een bepaalde tarief in rekening brengen. Uiteraard ben je niet verplicht dit af te nemen.

Verzekeringsmaatschappij

Je bent ook geheel vrij om je verzekeringsproduct bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij rechtstreeks af te sluiten. Het voordeel hiervan is dat je kosten daardoor lager kunnen uitvallen. Een nadeel is dat je bij elke incident vaak weer met een ander contactpersoon te maken hebt.

Indien je de voorkeur geeft om toch een soort band op te bouwen met iemand die je verzekeringszaken voor je behandeld dan is deze optie dus minder populair. Gaat het je meer om de kosten en je budget in de hand te houden dan is een rechtstreekse afsluiting absoluut geen verkeerde keuze.

Verzekeringsconsulent

Naast de verzekeringstussenpersoon heb je ook nog de verzekeringsconsulent. Het verschil met een verzekeringstussenpersoon is dat een verzekeringsconsulent niet gebonden is aan een bepaalde verzekeringsmaatschappij. Bij de verzekeringstussenpersoon loop je de kans dat deze de verzekeringsproducten van een bepaalde verzekeringsmaatschappij kan kiezen omdat hij of zij daar de meeste commissie op verdient.

Bij een verzekeringsconsulent is dat niet zo. Jij betaald de consulent om je bij te staan de juiste verzekeringsproducten uit te kiezen voor jouw en je bedrijf. De consulent doet dit geheel op een neutrale manier. Commissie speelt hier geen rol, alleen het bedrag dat jij voor zijn of haar diensten betaald.

Bekwaamheid

Maak je nu gebruik van een verzekeringstussenpersoon of een verzekeringsconsulent bij beide geldt dat deze aan een aantal criteria dienen te voldoen wil je het etiket van bekwaamheid op hen plakken. Natuurlijk is dit ook niet 100% een gegeven dat je zaken ook daadwerkelijk feilloos behartigd zullen worden. Wat je dan wel al hebt gedaan is het toepassen van een soort filter zodat je de keuze hebt om in zee te gaan met de juiste kandidaten.

Je kunt als eerst nagaan of de verzekeringstussenpersoon of de verzekeringsconsulent over de juiste papieren beschikt. Daarnaast speelt ervaring ook een grote rol. Het is vanzelfsprekend degene met meer ervaring geniet de voorkeur. Niet dat iemand zonder ervaring bij voorbaat niet over de vereiste capaciteiten beschikt. Maar in dit geval heb je maar een keer de kans je geld juist te besteden.

Je kunt ook kijken naar het feit dat de tussenpersoon zich heeft gespecialiseerd in bepaalde verzekeringen bijvoorbeeld schadeverzekeringen. En zich daarbij bezighoudt met een bepaald marktsegment bijvoorbeeld alleen BV’s. Zo’n tussenpersoon moet je niet hebben als je geen BV hebt. Ben je een MKB’er dan heb jij iemand nodig die op de hoogte is van allerlei soorten verzekeringen die betrekking hebben op het MKB-segment.

Het is van belang dat de tussenpersoon zich kan indenken in jouw situatie. Hij of zij dient je budget en bedrijfsfilosofie te respecteren en op basis daarvan het juiste verzekeringsproduct aan te bevelen. Naast deze aspecten dient de verzekeringstussenpersoon jou ook alert te houden betreffende ontwikkelingen en zaken waar jij niet aan gedacht hebt.

Ook persoonlijk dient het te klikken tussen jouw en je tussenpersoon. Als je op deze manier omgaat met een tussenpersoon waarbij bepaalde verwachtingen aanwezig zijn dan dien je hem of haar ook in vertrouwen te kunnen nemen. En daar speelt een stukje persoonlijk raakvlak ook een rol.

Beroepsvereniging

Soms heb je ook de optie dat indien je lid bent van een beroepsvereniging je op een goedkope manier bepaalde verzekeringen kunt afsluiten. In dit geval zorgt de beroepsvereniging voor de inkoop van diverse verzekeringen voor meerdere personen. Door deze manier van inkoop krijgt de beroepsvereniging vaak een flinke korting op de premie wat dus in jouw voordeel speelt.

Je dient hier echter wel alert te blijven op het gegeven dat deze verzekeringen vaak worden afgesloten op basis van een aantal algemene criteria vanwege de prijs. Bepaalde specifieke keuzes worden dan buiten beschouwing gelaten. Er wordt dus geen rekening gehouden met jouw specifieke persoonlijke situatie. En het is een gegeven dat elke onderneming, gaat het nu om een ondernemer met personeel of een zzp’er telkens weer anders in mekaar zit.

Het afsluiten van een verzekering dat een soort algemene dekking geeft kan soms dan toch uitlopen op een kat in de zak. Let er daarom goed op of de dekking die de verzekering in deze omstandigheden biedt ook daadwerkelijk aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

Bij het afsluiten van verzekeringen voor je bedrijf kun je gebruik maken van een verzekeringstussenpersoon in diverse gedaanten. Ook heb je de optie de verzekering rechtstreeks af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Weeg in alle gevallen de voor- en nadelen op een juiste manier af om zo tot een verantwoorde keuze te komen.

Pin It on Pinterest

Share This