Wil je het helemaal maken als consultant dan zal je ervoor moeten zorgen dat je boven de gemiddelde consultant uitsteekt. Er zijn diverse eigenschappen die uiteindelijk kunnen uitmaken dat jij net die consultant bent waar iedereen om vraagt.

Als eerste is het van groot belang dat je goed kunt opschieten met de klant ongeacht de instelling. Als de relatie niet soepel verloopt dan zal de samenwerking ook niet tot het gewenste resultaat leiden.

Een van de dingen waarmee je de klant sowieso al voor je kunt inwinnen is de manier hoe jij je verhaal doet. Je dient dit in een zodanige vorm te gieten dat er een vertrouwensrelatie ontstaat. Vragen nors afkapen zal je niet het beoogde effect opleveren. Bij de klant kan je dan de vraag doen oproepen of het probleem wel in juiste handen wordt afgegeven.

Juiste probleemdiagnose

Wees ook goed in het kunnen diagnosticeren van het probleem. Als je als consultant niet in staat bent een probleem te onderkennen en dit te ontleden zodat je daaruit de juiste oplossingen kunt aandragen dan is er misschien ergens anders een probleem. Een foute diagnose opstellen zal alleen maar leiden tot ellende. Niet alleen voor de klant maar ook voor jou als consultant en misschien wel in grotere mate.

Heb je eenmaal een diagnose kunnen vaststellen dat is het ook even belangrijk dat je daarvoor de juiste oplossing kunt aanreiken. Daarvoor ben jij immers ingeroepen. Door het geven van een juiste oplossing ben je in staat voor de klant de juiste route uit te stippelen zodat het probleem snel en efficiënt kan worden opgelost.

Het geven van een juiste oplossing zal zijn oorzaak vinden in jouw opgedane ervaring, je studie en je persoonlijke kwaliteiten.

Communicatie

Zoals eerder naar voren is gekomen is de eigenschap communicatie een absolute belangrijke factor om het als consultant te maken en dan gaat het met name om schriftelijke als mondelinge communicatie.

Het op de juiste manier kunnen uitleggen van elke stap binnen het proces levert alleen maar voordeel op. Naast communicatie is het ook van belang dat je analytisch kunt denken. Je mag dan consultant zijn op een bepaald vakgebied, maar elk probleem zal weer zo zijn specifieke eigenaardigheden bezitten en ook die dien je te kunnen oplossen.

Overige belangrijke eigenschappen

Een ander aspect dat om de hoek kan komen kijken is het werken onder druk. Werkzaam zijn als consultant binnen een bedrijf zal vaak ook onder de omstandigheid voorkomen dat het probleem binnen een bepaalde tijd dient te zijn opgelost. Gebeurt dit niet, dan kunnen er bijvoorbeeld nog grotere verliezen tegenover staan. Beschik je over goede ervaring dan zal dit geen probleem moeten zijn.

Je dient ook over een flinke dosis verkoperservaring te beschikken en marketingkennis. Het is namelijk niet zo dat je een bepaalde oplossing als consultant verkoopt, het is ook zo dat jij jezelf als consultant moet verkopen. Je moet de klant aanstaan. Het vertrouwen moet er zijn.

Naast deze vereisten is het ook van belang dat je over goede managementkwaliteiten beschikt. Je dient niet alleen het reilen en zeilen van je eigen onderneming in goede banen te kunnen leiden. Je dient ook in staat te zijn je projecten een zodanige draai te geven dat deze allemaal op het juiste moment ook de juiste aandacht krijgen.

Financieel

Als het gaat om het geld dat er te verdienen valt met consultancy werkzaamheden dan kan dit zeer variërend zijn.

Werk je voor grote bedrijven dan zal je tarief uiteraard ook in verhouding staan met de omvang van dat bedrijf. Werk je samen met kleine bedrijven dan zal je vaak niet in staat zijn om direct voor de hoofdprijs te gaan.

Het is belangrijk dat je bij je werk als consultant niet totaal gefocust bent op het geld dat je ermee kunt verdienen. Natuurlijk is dat uiteindelijk de bedoeling van het geheel, je moet immers ook leven. Maar waar het omgaat, is dat je de passie in je werkt toont waarna het financiële er vanzelf wel bijkomt.

Een ander factor wat om de hoek komt kijken is dat je als consultant een juiste balans aan je beschikbare tijd moet kunnen geven. Je zult namelijk in staat moeten zijn een goede verdeling te kunnen maken tussen directe en indirecte tijd.

Directe tijd gaat gepaard met het productieve werk dat dus financiën oplevert en indirecte tijd gaat gepaard met werk dat niet direct wat oplevert bijvoorbeeld het opzetten van marketingactiviteiten of het voeren van je boekhouding. Het is daarom van belang met dit aspect goed rekening te houden bij het maken van je planning.

Het marketing gedeelte van je consultancy werkzaamheden moet je absoluut niet als iets zien dat op de achtergrond dient te staan. Integendeel, je mag dan de beste zijn op je vakgebied maar als niemand weet dat je bestaat heb je ook zeer weinig aan je expertise.

Als consultant dien je ervoor te zorgen dat het meer dan gemiddeld goed zit met je manier van communicatie, het opwekken van vertrouwen en dat je in uitermate goede zin om kunt gaan met anderen. Heb je deze eigenschappen in bezit dan zal je geen moeite moeten hebben om als consultant te slagen.

Pin It on Pinterest

Share This