Een aspect dat je als zzp’er vaak aan het denken zet is het berekenen van je tarief. Heb je als zelfstandige een product of dienst waarvan er vergelijkbare varianten op de markt aanwezig zijn dan is het vaststellen van de waarde daarvan vaak niet zo’n groot probleem. Een probleem wordt het als je een dienst of product aan de man brengt waar je niet echt vergelijkend materiaal voor hebt om de waarde daarvan vast te stellen.

In het geval er geen vergelijkend materiaal aanwezig is heb je eigenlijk wel een voordeel in die zin dat jij een prijs kunt bepalen dat ruim aan je behoefte kan voldoen.

Betalingen die plaatsvinden in natura of dat je de klant zelf laat bepalen wat je dienst op product hem of haar waard is, daar benadeel je alleen maar jezelf mee. Je dient er rekening mee te houden dat je vaste kosten gewoon blijven doorlopen.

Gradaties ZZP tarieven

Een methode die je kunt toepassen om je zzp tarief te bepalen in het geval je een dienst aanbiedt is te werken met gradaties. Hier hanteer je dan een algemeen starttarief met daarbij een staffel. Wanneer je een opdracht wilt binnenkrijgen dan kun je er melding van maken dat je met een bepaalde starttarief werkt.

Afhankelijk van de zwaarte van de opdracht hanteer je dan de staffel. Heeft de klant geluk dan kan de opdracht binnen het standaardtarief vallen. Zijn de eisen of is het probleem van de klant van zodanige aard dat er geen sprake is van een standaardsituatie dan komen er andere tarieven om de hoek kijken.

Indien je deze methode dan een paar keer succesvol hebt kunnen toepassen dan weet je voor je zelf dat je manier van tarief bepalen werkt en dat je dit dus blijvend kunt hanteren. Werkt het niet dan moet je wellicht de gradaties aanpassen. Belangrijk is dat je constant je tariefbepaling in de gaten houdt.

Standaardtarief

Een andere methode en dat is in principe een voor de hand liggende methode is dat je kijkt wat je branchegenoten voor tarieven hanteren voor zover die er zijn. Wel is het zo dat als je ook de mogelijkheid hebt om een soortgelijk tarief als je branchegenoten te hanteren je het onderscheidend vermogen van jezelf verkleint.

Indien je van plan bent de methode te hanteren dat met gradaties werkt is het van belang dat je eerst voor jezelf de diverse tarieven moet gaan vaststellen. Om je standaardtarief te bepalen kun je ook kijken wat voor tarieven branchegenoten hanteren. Waar je rekening mee dient te houden is dat de branchegenoten ook niet een vast tarief zullen hanteren. Vaak zal het tarief afhangen van aanzien, bekwaamheid, mate van scholing en verdieping in het vakgebied.

Specifiek tarief

Het spreekt vanzelf, indien een branchegenoot minder bekwaam is of zich meer op het algemene vakgebied begeeft het tarief lager zal uitvallen vergeleken bij een branchegenoot waar dat niet zo is.

Maak voor jezelf een vergelijking wat betreft je aanzien, bekwaamheid, mate van scholing en verdieping in het vakgebied. Indien je waar kunt maken dat je werk kunt afleveren tegen de toptarieven dan kun je op basis van het gemiddelde je eigen standaardtarief bepalen.

Denk je dat je iets lager op de ladder staat dan pas je het standaardtarief aan op basis van die gegevens. Bij het bepalen van je standaardtarief dien je ook niet je unieke positie te vergeten. Wat belangrijk hierbij is, is dat je concurrerend te werk gaat maar dan op een manier waar jij je zelf niet in een nadelige positie brengt. Ga je stukken onder de gangbare prijs zitten dat kan dit belletjes doen rinkelen bij de klant dat er misschien iets niet in orde is met je manier van werken.

Korting

Wil je met je zzp tarieven gezond concurreren zonder dat er sprake is van het opwekken van argwaan dan kun je werken met het geven van korting. Wat je dan doet is dat je gewoon de volle pond doorberekend tegen de geldende tarieven en dat je dan bij de eindnota het totaalbedrag corrigeert. Deze correctie kun je dan doen door middel van het geven van een korting of het toepassen van een correctie op het aantal gewerkte uren in het voordeel van de klant.

Speciale prijzen

Wanneer het gaat om het bepalen van je tarieven voor onderdelen van de opdracht die onder de noemer specifiek vallen dan kun je vaste bedragen hanteren of werken middels percentages. Je zou dan bijvoorbeeld een bepaald percentage van je standaardtarief kunnen hanteren. Ook kun je denken dat je op basis van voorwaarden juist een tarief hanteert dat zit onder het normale tarief.

Heb je te maken met bijvoorbeeld een opdrachtgever die enige status beschikt dan kun je in ruil voor het gebruik van de naam dat je voor zo’n bedrijf hebt gewerkt het tarief in het voordeel van de klant berekenen.

Bepalen opslagpercentage

Bij het bepalen van de hoogte van je percentage kun je dit bijvoorbeeld afhankelijk stellen van de looptijd van het project. In die zin, moet de klus geklaard worden binnen enkele dagen of mag je er gerust een paar weken over doen. In het geval de klus opgeleverd dient te worden binnen een aantal dagen kan dit een reden voor jou zijn om een hogere percentage te hanteren. Aan de andere kant kan een flexibele looptijd de reden voor jou zijn om de klant een korting te geven.

Dien je de opdracht uit te voeren buiten normale werktijden, dus bijvoorbeeld op de zondag of in de avonden dan is een hogere opslagpercentage op zijn plaats.

Maak je gebruik van speciale apparatuur voor je opdracht die je normaal niet inzet bij overige klussen dan is ook een extra tarief op zijn plaats.

Gaat het om een simpele standaard opdracht of gaat het om een opdracht dat een zeer grote mentale inspanning vergt dan is het vanzelfsprekend dat je het tarief daarop dient af te stemmen.

Je kunt ook een onderscheidt maken in de zwaarte van gewerkte uren. Heb je bijvoorbeeld een opdracht dat bestaat uit het beheren van de administratie en het beantwoorden van telefoontjes dan kun je een splitsing naar het uurtarief van je zzp werkzaamheden maken. Voor het lichte werk hanteer je het standaardtarief per uur en voor het zwaardere werk hanteer je een opslagpercentage.

Het bepalen van je tarieven als zzp’er is afhankelijk van vele factoren. Voor een gezonde concurrentie is het van belang dat je bij het bepalen van je tarief je rekening dient te houden met je eigen specifieke situatie. Heb je dat eenmaal vastgesteld kijk dan wat de concurrentie doet en stel je zzp tarief op een zodanige wijze vast dat een ieder er op de juiste wijze profijt van heeft.

Pin It on Pinterest

Share This