Aangifte Omzetbelasting en de Verlegginsregeling

De verlegginsregeling is niet op iedere BTW ondernemer van toepassing. Drijf je handel in bepaalde goederen of diensten dan krijg je pas te maken met de regeling.

Verkeer jij als ondernemer is de situatie dat de verlegginsregeling van toepassing is, dan moet jij als afnemer de omzetbelasting gaan berekenen en opgeven.

Om deze relevante cijfers in de aangifte omzetbelasting te verwerken dien je een aantal stappen te ondernemen.

Wat moet je aangeven in de aangifte bij de verleggingsregeling

Kwalificeer je eenmaal als afnemer voor de verleggingsregeling dan dien je op een juiste wijze de relevante BTW bedragen te verwerken in de aangifte omzetbelasting.

Voor de aangifte heb je met twee soorten cijfers te maken.

De eerste is de vergoeding dat betrekking heeft op een bepaald aangiftetijdvak waarover de omzetbelasting berekend die te worden. En het tweede cijfer is het bedrag aan verschuldigde belasting toegevoegde waarde zelf.

Voor de aangifte die betrekking heeft op het corresponderende aangiftetijdvak dien je dan onder rubriek 2 bij vraag 2a de totalen de vermelden.

Ben jij dus een afnemer die te maken heeft met de verleggingsregeling dan dien je op te geven het totaal aan vergoedingen waarover je BTW verschuldigd bent en daarnaast het totaalbedrag aan verschuldigde omzetbelasting.

Omgaan met voorbelasting bij de verlegginsregeling

Een ander punt is dat de af te dragen BTW die je hebt opgegeven in de BTW aangifte bij vraag 2a je weer bij vraag 5b kunt opvoeren als voorbelasting.

Dit bedrag wordt dus weer in aftrek gebracht van de af te dragen belasting.

Uiteindelijk ben je dan niets verschuldigd aan omzetbelasting op basis van de verleggingsregeling.

Ondanks het feit dat je hier per saldo niets verschuldigd bent kun je in de veronderstelling zijn dat je eigenlijk dan maar ook niets hoeft op te geven. Vergis je hierin niet.

Van de fiscus ben je verplicht de verleggingsregeling op deze manier te verwerken in je aangifte. Doe je dat niet dan kun je te maken krijgen met sancties.

Als afnemer de gevolgen van de verlegginsregeling verwerken in de aangifte BTW is een niet al te complexe aangelegenheid.

Het verschil zit in het feit dat je onder andere met rubriek 2 te maken krijgt als BTW ondernemer.

Het bedrag dat je hebt berekend kun je ook weer als voorbelasting in aftrek brengen. Per saldo ben je dan als afnemer op basis van de verlegginsregeling niets verschuldigd.

Ondanks het feit dat je uiteindelijk geen BTW verschuldigd bent dien je altijd de gevolgen van de verlegginsregeling te verwerken in de aangifte BTW.  Een voorbeeld zou dus kunnen zijn dat je handelt in  laptops, tablets spelcomputers en mobiele telefoons.

Lees ook

Pin It on Pinterest

Share This