Afstandsverkopen installatie Opgaaf ICP en de aangifte

Bij vraag 3b en 3c van de aangifte btw dien je aspecten te verwerken die met handel binnen de EU
te maken hebben.

Met sommigen van deze handelsactiviteiten zal je bekend zijn met anderen weer niet. Begrippen als ICP-opgaaf, installatie en afstandsverkopen kunnen voorbij komen bij het berekenen van de btw.

Laten we daarom een kijkje nemen hoe je met vraag 3a en 3b van de aangifte te maken kunt krijgen indien je met een van deze begrippen in aanraking komt.

De BTW-aangifte en de link met Opgaaf ICP

Een facet van het Nederlandse BTW systeem dat om de hoek komt kijken wanneer je als ondernemer te maken hebt met intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten is dat je al deze diensten en leveringen dient te registeren per afnemer.
Dit registeren per afnemer dient gedaan te worden middels een speciaal daarvoor bestemd formulier, namelijk het ICP-formulier wat staat voor Opgaaf Intracommunautaire Prestaties.

Cruciaal bij het invullen van het ICP-formulier is dat je rekening houdt met een aantal kerngegevens die altijd correct dienen te zijn.
Het totaalbedrag dat je namelijk in je BTW-aangifte bij vraag 3b hebt opgegeven dient exact overeen te komen met het bedrag dat je opgeeft in het ICP-formulier.

Hier wordt er dus de link gelegd met de aangifte.

Kom je boven een bepaald bedrag aan omzet uit met intracommunautaire leveringen dan krijg je met nog een andere verplichting te maken en dat is dat je dan een opgaaf statistische gegevens moet inleveren bij het Centraal Bureau voor Statistiek.
Wat betreft je ICP-opgaaf dien je er verder ook voor te zorgen dat je overige gegevens niet verdoezeld anders riskeer je een boete. Hetzelfde geldt ook indien je de opgaaf niet tijdig indient.

Monteren of installeren van goederen binnen de EU

 

Bestaat je onderneming uit het monteren of installeren van goederen en verricht je deze leveringen binnen de EU dan krijg je deels te maken met vraag 3c van de BTW aangifte.
Vraag 3c komt om de hoek kijken indien de installatie wordt verricht in een ander EU-land.

In dat geval dien je dan de omzet te verwerken bij vraag 3c.
Met de verschuldigde omzetbelasting die berekend wordt zit het dan als volgt.

Bij goederen die worden gemonteerd of geïnstalleerd vindt levering plaats op de plek waar deze goederen worden gemonteerd of geïnstalleerd. Worden deze goederen dus geleverd in het buitenland dan ben je in Nederland geen BTW verschuldigd.
De BTW zal dan worden geheven in het andere EU-land waar de levering plaatsvindt.

Verrichten van afstandsverkoop ofwel televerkoop

Soms kun je ook intracommunautaire leveringen verrichten waarbij er sprake is van een afnemer in een ander EU-land die geen BTW dient te betalen vanwege een intracommunautaire levering.

Is daar sprake van, dan wordt dat beschouwd als een afstandsverkoop ofwel een televerkoop. Althans in eerste instantie.
Om daadwerkelijk van een afstandverkoop te spreken in zo’n situatie dient er aan nog een aantal eisen te worden voldaan.

Naast het feit dat er sprake dient te zijn van levering van goederen in een ander EU-land, moeten deze goederen ook direct dan wel indirect door de leverancier zelf of in naam van de leverancier worden getransporteerd naar dat ander EU-land.

Tevens speelt hier een drempelbedrag een rol.

De waarde van de geleverde goederen, met uitzondering van accijnsgoederen, die worden verricht aan het ander land binnen de EU dient namelijk een bepaalde hoogte te hebben. Een drempelbedrag.

Zit je onder het drempelbedrag dan voldoe je niet aan afstandsverkoop.

Voldoe je aan alle regels en is er dus sprake van afstandsverkoop dan vindt levering plaats in het land waar je de goederen naartoe hebt verzonden. Het gevolg hiervan is dat de afnemer in dat land BTW verschuldigd is.

Jij als leverancier heb dan niets met te betalen BTW te maken.
Je krijgt alleen met vraag 3c van de BTW aangifte te maken. In die zin, de omzet die gepaard gaat met deze afstandsverkopen dien je onder deze vraag te vermelden.

Zoals je ziet, je zult niet altijd met vraag 3b en 3c van de aangifte BTW te maken krijgen. Dit zal alleen gebeuren onder bepaalde omstandigheden.

Is er sprake van een ICP opgaaf dan dien je ervoor te zorgen dat het totaalbedrag dat je in je aangifte bij vraag 3b hebt opgegeven exact overeenkomt met het bedrag dat je opgeeft in het ICP-formulier.

Is er sprake van het installeren van goederen dan dien je de omzet aan te geven bij vraag 3c. Hetzelfde geldt voor afstandsverkopen. Voldoe je aan de criteria voor afstandsverkopen dan dien je de omzet ook op te geven bij vraag 3c.

Lees ook

Pin It on Pinterest

Share This